Чрез това партньорство ще подчертаем положението на младежите в ранна зряла възраст, които се сблъскват с трудности при преминаване към зряла възраст на две нива:

– Социално ниво с мерки за улесняване на прехода към зряла възраст (жилищно настаняване, заетост, социално включване и гражданско участие и др.), чрез които ще създадем меморандуми на национално ниво в партньорските страни / региони  чрез преговори с политиците и диалог с различни заинтересовани страни.

– Нивото на работа с индивиди и групи, изправени пред тази ситуация (програми за подкрепа, които подчертават техните нужди), чрез които ще разработим методология за ранно младежко активиране и овластяване, за да подкрепим социални работници, обучители и преподаватели, които предоставят образователни услуги на младите възрастни.

Основната целева група на проекта са обучители за възрастни и други професионалисти, които работят с млади хора в ранна зряла възраст в областта на неформалното образование.

В хода на изпълняването на проектните дейности, съвместно с партньорите от Словения, Хърватия и Португалия ще разработим иновативна методика  за активиране и овластяване на младите възрастни. Която ще бъде пилотно тествана с 12 млади възрастни от България. Следва подготвянето на ръководство за работа с младите хора, което ще бъде под формата на дигитални образователни ресурси в системата „Moodle“.  Курсът пилотно ще бъде безплатно предоставен на 120 експерти и преподаватели от целевата група. Заключителната част от дейностите ще бъде, приемането на меморандум за включването на младите възрастни, което ще се състои на международна конференция през февруари 2022 г.

Чрез проекта „Ключ“, Институт Перспективи, ще ангажира, обучи и овласти 12 млади хора, които ще придобият компетентност за създаването на условия за развитието на малките населени места на Р България.

Екипът за изпълнението на проекта се състои от пет личности с доказан капацитет за осъществяване на положително въздействие върху социалният живот на България и ЕС.

Д-р Светлин Тачев, Социолог и доктор по съвременна българска политика от СУ „Св. Климент Охридски“.

Марияна Пенчева, Носителка на приза „Жена на Десетилетието“, Образователен и социален предприемач.

Никола Живков, Медиатор, Обучител към ЦРЧР и докторант по политология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Мая Арнаудова, Образователен експерт с над 30 г. опит и специализации във Великобритания, Испания и Словения.

Ахмед КуйтовФилософ и младежки активатор.