Представеният от нас 9-месечен проект ще се развие в областта на доброволческите каузи, предприемачеството, екологията и не на последно място в сферата на дигитализацията. Очакваме мотивирани младежи от възрастовата група между 16-23 години, които смело биха се занимавали с едни от горепосочените дейности.

Първоначалното едноседмично обучение, което ще се проведе в гр.Свищов с млади лица от цялата страна ще е тласък към това участниците да открият своите интереси или да доразвият вече притежаващите си умения. В програмата е заложено всеки ден от престоя на участниците да се срещат с ментори от различните области на предвидените дейности. Основната цел в това е те да преоткрият към каква сфера ще се насочат в предстоящите етапи на обучението.

Това ще бъде постигнато благодарение на експертите, които ще бъдат насреща през целия процес на работа и ще откликват на всички възникнали въпроси и проблеми. Програмата ще заложи на комуникативните и социални умения. Практиката няма да отстъпва на теорията.