Сключили сме осем споразумения за партньорство с образователни институции от основно училище в регион с изцяло малцинствено население през средни и професионални гимназии, до университети от най-високо европейско ниво.

-Икономически университет – Варна с №84/01.04.2016 г.

-Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ – Свищов с №1/14.04.2016 г.

-Педагогически факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с №ФД/13-ПФ-107/08.03.2017 г.

-Ca` Foscari University of Venice от 16/06/2016 г.

-ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов с №93/09.05.2016 г.

-СОУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов от 08.09.2015 г.

-СУ „Христо Ботев“ гр. Балчик от 03.08.2020 г.

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, Общ.Луковит, обл. Ловеч от 03.08.2020 г.

Подписали сме девет договора за сътрудничество с държавни институции на местно ниво с основна цел да предоставяме леснодостъпни възможности на младите хора за участие в дейности за солидарност, като бъдат развивани техните компетентности за личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие.

-Община Оряхово от 20.04.2020 г.

-СЦДП ДП гр. Габрово ТП „Държавно горско стопанство – Свищов“ от 06.06.2018 г.

-АРРБЦ “Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин“. От 25.07.2020 г.

-Кметство Трудовец от 17.08. 2020 г.

-Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Правец от 17.08. 2020г.

-Община Борово от 28.08. 2020 г.

-МИКЦ – Младежки Дом – В. Търново от 01.09.2020 г.

-Кметство Батин, област Русе от 05.09. 2020 г.

-СНЦ „Местна инициативна група Исперих“ от 07.01.2021 г.

От 2016 г. приемаме европейски стажанти от хуманитарни специалности, които да реализират своите учебни практики в реална работна среда. До момента сме си партнирали с 20 университета от ЕС и сме създали условия за 24 студенти да осъществят своите три месечни стажове в България. Университетите с които сме работили по стажантската програма са:

-Università Ca’ Foscari, Italy

-Cracow University of Economics, Poland

-MUGLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY, Turkey

-University of La Rioja, Spain

-University of Caen, France

-University of Mannheim, Germany

-Klaipeda University, Lithuania

-University of Palermo, Italy

-University of Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II, France

-Çankırı Karatekin Universty, Turkey

-University of Eastern Finland

-ATATURK UNİVERSİTY, Turkey

-University of Aberdeen, United Kingdom

-Anglo-American University, Czech Republic

-Rey Juan Carlos University, Madrid, Spain

-Collegium Civitas, Poland

-Vistula School of Hospitality, Poland

-University of Piraeus, Greece

-Sapienza University of Roma, Italy

-University of Rijeka, Croatia.