Историята на „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“
от януари 2016 г. до юни 2018 г.
Автор: Ахмед О. Куйтов
Редактори: Димка Генчева, Никола Живков
Издателство: ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ гр. Свищов
Печат: Дейликонт ЕООД
Корици: Салим Куйтов
ISBN 978-619-7304-08-4
Свищов
Юли 2018 г.