От лятото на 2016 г. организацията ни е домакин на студенти от различни европейски университети, които осъществяват своите учебни практики на терен чрез наша подкрепа в различни малки населени места на България.

Основната ни цел е да създаваме предпоставки за повишаване ангажираността на младежи от малки населени места в образователни, социални и културни мероприятия през летните месеци.

Основно предизвикателство, спрямо пълноценната социализация на младите хора, живеещи в малките населени места са зависимостите.

Чрез инициативата, спомагаме за повишаване доверието спрямо ЕС и се противопоставяме на различни евроскептични нагласи.

До момента над 25 млади европейци са реализирали своите 3 месечни стажове в страната ни.