„Дунавски Сървайвър“ е методология за учене сред природата, която да подпомага осъзнаването на европейските ценности от младите хора и да привлича заинтересоваността им спрямо опазването на околната среда, като същевременно има добавена емоционална стойност.

Идеята за създаването му е от зимата на 2017 г. Когато Сдружение „Институт Перспективи“, реализира тренинг за квалификация на младежки работници, които да придобият компетентност за трансформиране наличните природни, културни и исторически богатства в предприемачески модели за ангажиране младите хора на Свищов.

През лятото на 2017 г. Чрез методите на споделената икономика се реализира пилотният „Дунавски Сървайвър“.

Младежките работници на Институт Перспективи, анализирайки предизвикателствата пред пълноценното социално и професионално реализиране на младите хора от малките населени места от поречието на река Дунав, достигат до болезнени заключения, които най-често водят до формирането на анти-европейски нагласи при младите хора в следствие на невъзможността за професионална реализация в родните им места.

Водени от желанието за повишаване интереса към интеграционните процеси на ЕС, създадохме образователна методология чрез която да демонстрираме важността и полезността на европейският проект.

Какво е уникалното в „Дунавският Сървайвър“?

-Реализира се на безлюден дунавски остров.

-Участниците са разделени на три отбора, като единият е формиран от квалифицирани младежки работници, които имат компетентност да прилагат неформалните техники на учене сред природата.

Самото наименование „Сървайвър“ е показателно за същността на подхода. Участниците се поставят в ситуации, посредством които е нужно да осъзнаят, че трябва сами да създават условия за тяхното оцеляване, като си сътрудничат помежду си. Важно е да се отбележи, че ролята на младежките работници е да се грижат на сигурността на участниците и да ги насърчават да творят и действат. За да бъде наистина успешен „Дунавският Сървайвър“, младежките работници не дават жокери и не оказват подкрепа свързана с изпълнението на задачите на отборите. А напротив, при всеки един въпрос отправен към тях, те отговарят философски или шеговито. Целта на този подход е двата отбора да се сплотят и да се координират помежду си, без да разчитат на авторитета на младежките работници.

СЕЗОН 1

СЕЗОН 2

СЕЗОН 3