Събития‎ > ‎

Информационна среща 4.11.2015

posted Dec 2, 2015, 9:42 AM by Institute Perspectives
На проведената среща се представиха основните дейности и инициативи на "Институт Перспективи". 
Никола Живков, сподели информация относно бъдещите стажове в организацията. 
Йоанна Грънчарова сподели своите впечатления от младежкия обмен във Франция в който участва. 
Силия Иванова, разказа за проект „My eye is my ear, my hand is my mouth” по програма Еразъм+ в който взе участие. 
Емине Садкъ, сподели опита си, който е добила от участието си в младежки обмени по Еразъм+.
Мариета Живкова, представи международния научен журнал "Перспективи" и научните прояви на организацията.


Comments