Събития

Увод в разработването на ЕС проекти

posted Dec 2, 2015, 9:55 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 2, 2015, 9:56 AM ]

На 10 ноември 2015г. Институт Перспективи съвместно с МИКЦ В.Търново проведоха обучителен семинар, който целеше да запознае млади хора до 29г. с методите и стратегиите при разработването на Европейски проекти. В обучението се включиха 24 младежа. Те слушаха лекциите и след това групово разработиха проектни предложения. 

 

 


Информационна среща 4.11.2015

posted Dec 2, 2015, 9:42 AM by Institute Perspectives

На проведената среща се представиха основните дейности и инициативи на "Институт Перспективи". 
Никола Живков, сподели информация относно бъдещите стажове в организацията. 
Йоанна Грънчарова сподели своите впечатления от младежкия обмен във Франция в който участва. 
Силия Иванова, разказа за проект „My eye is my ear, my hand is my mouth” по програма Еразъм+ в който взе участие. 
Емине Садкъ, сподели опита си, който е добила от участието си в младежки обмени по Еразъм+.
Мариета Живкова, представи международния научен журнал "Перспективи" и научните прояви на организацията.


1-2 of 2