ОТДЕЛИ‎ > ‎

Международна дейност и комуникации

ЦЕЛИ
-Да води официалната кореспонденция с чуждестранните партньори на организацията;
-Да превежда от български на други езици, част от текущите инициативи, прояви и научна продукция на института;
-Да работи по посока разширяването на връзките на института с държави, които са извън Европа;

Връзка с отдела: iro@institute-perspectives.com

ЕКИП
Марияна Киркова e магистър по МИО с профил международен бизнес. Владее английски, немски, японски, испански и руски езици. Участвала е в младежки обмени, обучения и стажове в Полша, Русия, Беларус и Япония. От 2014 г. е преподавател по английски и японски език в стопанския факултет и към центъра за професионална квалификация на ВТУ „Св. Св Кирил и Методий".
e-mail: mariyana.kirkova@yahoo.com

Катина Димитрова е докторант във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" специалност Балканска история. Магистър по дипломация и национална сигурност. Била е стажантка по програмата "Еразъм" в библиотеката на Ягелонски университет, гр. Краков, Полша. Стаж в комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове към Европейския Парламент. Има 4 участия в младежки обмени по програмата "Младежта в действие 2007-2013".Владее Английски, Полски, Руски, Гръцки езици. 
e-mail: katina.zvezdelinova@gmail.com

Мила Михайлова е докторант във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, Специалност: Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика). Владее английски, немски, албански и румънски език. Тя е магистър по “Транслатология с албански език”. Бакалавърската й степен е “Балканистика” - Изучаване на Гръцки език, Румънски език, Албански език и Западен език - английски, специализиран превод, история, литература, културология. Има опит при разработване на международни проекти и конкурси. В периода 2012-2014г. като председател ръководи секцията на ESN във В. Търново. Има участия в летни езикови курсове, стажове и младежки обмени в Румъния, Турция, Испания и Словения. Участвала е в конференции организирани от БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ ТУ Варна, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.