ОТДЕЛИ‎ > ‎

Европейски проекти

ЦЕЛИ
-Да изготвя и кандидатства по проекти на ЕС с приоритет програма Еразъм+;
-Да установява контакт с младежки организации, работещи в сферите на младежките дейности;
-Да подготвя и обучава младежи за работа по проекти на ЕС;

За връзка с отдела: erasmuska1@institute-perspectives.com