НОВИНИ‎ > ‎

Възможност за заетост за разработка на иновативна методология

posted Nov 7, 2019, 9:37 AM by Institute Perspectives

Сформираме екип, който през следващите 30 месеца ще разработи, приложи и разпространи методология за активирането на младите възрастни.

Институт Перспективи, съвместно със Словенска, Хърватска и Португалска организации, откриха предизвикателство, което има капацитета да се трансформира в работещо решение за множество съвременни глобални проблеми. Съществува група от млади хора на възраст 25-35 г., които могат да се превърнат в генератори на пълноценно и ореантирано към личностите развитие. Въпреки множеството образователни механизми и подходи, младите възрастни не са вписват достатъчно добре в тях.Съществуват пречки, възпрепятстващи ангажирането на публичните механизми и лостове. Нужни са нови решения, за да могат те да разгърнат потенциала си и да вземат достойно водещо място в обществото. Младите възрастни са поколението, родено през т.нар. „ преход“ . Това са личности, които са родени в последните години преди  „дигиталната ера“.

Младите възрастни са ключа, за отварянето на възможности за ангажирането широката гама от публични и бизнес инструменти, посредством които да създадат условия за пълноценно и устойчиво развитие в малките населени места.

Институт Перспективи, обявява възможност за включване на 3 личности, които през следващите 30 месеца, ще участват в:

-Разработването на 4 интелектуални продукта.

-Квалификационни курсове в Словения и Португалия.

-Ще сформират клас от 12 млади възрастни, които ще трябва да квалифицират.

-Организиране на европейска конференция в България.

 

Резюме на проекта:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA204-060564

 

Ползи:

-Сключване на граждански договор за изработката на интелектуалните продукти.

-Установяване на контакти с експерти от партньорските страни.

-Създаване на контакти с млади хора от цялата страна.

-Поставяне на основи за бъдещи проекти за местно развитие.


Профил на експертите:

-Да владеят английски език на писмено и вербално ниво.

-Да имат желание за развитие на малките населени места в Р България. 

-Да имат опит в създаването научни разработки и анализи. 

-Да имат готовност да участват в европейски семинари и срещи. 

-Да имат опит в провеждането на обучение за възрастни хора.

 

Как да кандидатствате:

-Изпратете ваше актуално CV + кратка мотивация до 15 изречения + телефон за връзка на мейл – iro@institute-perspectives.com

 

Краен срок за кандидатстване 22.11.2019 г. 

Comments