НОВИНИ‎ > ‎

Представител на Институт Перспективи участва в международен тренинг курс за повишаване качеството на младежката работа!

posted May 31, 2016, 2:55 PM by Institute Perspectives   [ updated May 31, 2016, 3:09 PM ]

В периода 24-30 май 2016г. председателят на Институт Перспективи – Ахмед Куйтов взе участие в тренинг курс по Еразъм+ с тема: TicTac - Support Quality in Youth Worker Mobility Activities within Erasmus+: Youth in Action.  Организатори на курса са Центърът за Развитие на Човешките Ресурси (България) и Младежки Институт (Испания). Това са органите управляващи програма „Еразъм+ на национално ниво в България и Испания.  В тренинг курса участие са взели 21 младежки работници от България, Кипър, Чехия, Франция, Латвия, Норвегия, Португалия, Испания, Турция и Великобритания. Всички участници са с дългогодишен опит при разработването и управлението на младежки образователни проекти.

Треньори на курса са били Денис Морел и Йохан Кларис, които са едни от най-добрите в своята област на европейско ниво. Всеки един от тях има над двадесет годишен опит при организирането и практическото изпълнение на младежки обмени и тренинг курсове.

По време на курса, чрез лекции, работа по казуси и дискусии всичките участници са изпълнявали задачи, които са пряко свързани с основната цел на курса, която е да се доразвият компетенциите на участниците за разработване на проекти за младежка мобилност, чрез които да се подпомагат дългосрочните стратегически цели на организациите и регионите в които са позиционирани.