НОВИНИ‎ > ‎

Представители на Институт Перспективи участваха в предварителна среща по проект в гр.Авейро, Португалия

posted Apr 17, 2016, 6:07 AM by Institute Perspectives

В периода 08-11.04.2016г. бе проведена предварителна среща по проект за младежки обмен “Ecofriendly” в гр.Авейро, Португалия. На срещата присъстваха общо 17 участника: по двама от Литва, Унгария, Турция, България, Румъния, Хърватия,  Италия и трима бяха представителите на организацията-домакин от Португалия.  Представители на Институт Перспективи бяха д-р. Светла Йорданова, секретар на сдружението и Марияна Славова, член на Софийския клуб.

Целта на предварителната среща беше да се представят изпращащите организации-партньори по проекта, както и да се представят младежите участници в обмена, който ще се проведе в периода 22-26 юли 2016г. в гр.Авейро.

На следващо място, всички организации посетиха града, местата за хранене и хостела към университета, където участниците ще нощуват. Условията са изключително благоприятни за провеждането на проекта.

Най-съществената полза от предварителната среща, обаче беше подробната дискусия по дни и часове на програмата, по която ще се провежда обменът през юли. Програмата е изключително натоварена и групата от всяка държава беше ангажирана с определени организационни задачи, разпределени поравно между партньорите. Очаква се пълна активност от всички участници в обмена, както и съпричастност към темата на проекта. Предвидено е посещение на природен резерват в близост до града, където младежите ще покажат напрактика своето приятелство с природата – ще се засаждат дръвчета и други растения, ще се почистват зелени площи и други интересни дейности. Ще бъде посетена фирма за рециклиране на отпадъци и пречиствателна станция. Разделното събиране на отпадъци е изключително популярно в Португалия и хората масово се придържат към него.

В обобщение, срещата ще бъде изключително полезна не само за участниците в него, но и за природата, която ни заобикаля.

 

 

   
Comments