НОВИНИ‎ > ‎

Представители на Институт Перспективи участваха в КА1 младежки обмен по Еразъм+

posted Dec 3, 2015, 9:41 AM by Institute Perspectives   [ updated May 31, 2018, 5:27 AM ]
Група младежи от Сдружение „Институт Перспективи” взе участие в проект „My eye is my ear, my hand is my mouth” по програма Еразъм+. Младежкият обмен се състоя в периода 12-19 октомври 2015г. в гр.Чанакале, Турция. Основна цел на проекта бе повишаване на чувствителността на младите хора във връзка с темата за социалната интеграция и включване на хората с увреждания. В проекта участваха групи младежи от седем държави – Литва, Латвия, Румъния, Македония, България, Словакия и Турция. Всяка от участващите държави представи своя опит и държавни политики в областта на хората с увреждания, както и конкретни добри практики за решаване на проблеми от ежедневието на тези хора. Акцент в българската презентация бе поставен върху постиженията в образователен аспект. Споделен бе опит във връзка с интегрираното обучение на деца с увреждания в масовите училища посредством ресурсните центрове и чрез проект „Включващо обучение”. Презентацията бе представена от Ангелина Йорданова – лидер на българската група – училищен психолог и докторант по педагогическа и възрастова психология във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Българските студенти Симона Денева, Джейлян Олгун, Силия Иванова достойно представиха българската история и култура по време на националната културна вечер. Активно бе участието на българския тийм и в уъркшопвете по проекта, в смесени групи с другите участници младежите развиваха социални и лидерски умения и повишаваха езиковите си компетенции. В рамките на проекта участниците посетиха Anafartalar Ozel Egitim Meslek Lisesi – специализирано училище за младежи със увреден слух, където осъществиха пряк контакт с възпитаниците и учителите и участваха в съвместни спортни игри. Международните гости бяха топло посрещнати с обяд от директора на училището. Изключително полезно и интересно за участниците бе изучаването на езика на знаците, използван за комуникация от хората с увреден слух, след учстието си в проекта младежите могат да осъществят елементарен диалог и да съобщят името си на езика на знаците. В последния уоркшоп младежите дадоха свои конкретни идеи и изразиха активна гражданска позиция относно начините за ефективно включване на хората с увреждания в социалния живот. Всички участници получиха сертификати за участието си в младежкия обмен, които са важна крачка напред в личното им кариерно развитие.