НОВИНИ‎ > ‎

Представители на Институт Перспективи проведоха открити лекции и участваха в младежки обмен в Йереван, Армения.

posted Dec 3, 2015, 9:51 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 3, 2015, 9:52 AM ]
В обмен на тема „От младежката безработица към предприемачеството” се включиха Ахмед Куйтов, Боян Тодоров, Габриела Касърова и Максим Методиев от Сдружение „Институт Перспективи“. За обмена младите хора, които са от В. Търново, Павликени и Свищов, пътуваха до Ереван, където прекараха десет дни. Те бяха и единствените български представители на форума. В младежкия обмен по програма Еразъм+ участваха общо 30 младежки работници и експерти от Армения, Унгария, Италия, Румъния, Турция и България. Проектът продължи от 1 до 11 октомври. Основната му цел бе да покаже какви са измеренията на младежката безработица в държавите участници, както и какво може да се направи за преодоляването й. Младите българи имат опит по темата - Ахмед Куйтов от три години участва активно в младежки образователни инициативи, целящи подбуждането на младежкия потенциал, Боян Тодоров е млад предприемач в IT сектора, a Максим Методиев, макар и още ученик, се занимава активно с младежки инициативи. Важна част от обмена бе предприемачеството, чрез което младите хора биха могли да подемат инициативи за преодоляване на младежката безработица. Добития опит младежите от Великотърновско ще споделят с по-широк кръг хора. В рамките на 3 дни българите изнесоха лекции в Лингвистичния университет „Валери Брюсов“ и Ереванския държавен университет. Максим Методиев, Боян Тодоров и Ахмед Куйтов споделиха своя опит с арменските студенти, които изучават българска филология и култура. И в двата университета преподава Гохар Абовян, която е завършила българска филология в България. Максим Методиев изнесе лекция, посветена на България и нейните културни обичаи и традиции, Боян Тодоров даде съвети за младежката активност и предприемачество, Ахмед Куйтов говори за възможностите, които предлага програмата Еразъм+ на младите хора от цял свят. На място българите разбраха, че арменските студенти са изключително отдадени на своето образование, с удоволствие изучават българския език и се интересуват от възможности за стажове и обучение в България, че всеки ден отделят средно по 2 часа, за да се предвижат от домовете си до университета, че от възможностите да изучават полски и български 70% от студентите са предпочели изучаването на българския език пред полския и че студентите гледат към Европа и Европейския съюз като на единствената посока, към която трябва да се стремят в бъдеще всички младежи. Последното посещение на образователна институция от част от българите участници в проекта по Еразъм+ и преподавателката в Държавния университет Гохар Абовян беше в основно училище с патрон поета Пейо К. Яворов. В училището има специална стая, в която се съхраняват произведения на автора и различни символи на България. Българският посланик в Армения поддържа контакт с институцията, но за съжаление училището не получава средства от българската държава. В момента там учат около 400 деца.