НОВИНИ‎ > ‎

Представени бяха резултатите от работните срещи „Ние желаем да…?“

posted Feb 11, 2017, 1:24 PM by Institute Perspectives   [ updated Feb 11, 2017, 1:49 PM ]

На 11. 02. 2017 г. младежките работници на Институт Перспективи и председателят на управителният съвет  г-н Ахмед Куйтов, по покана на  г-жа Катя Сугарева, председател на Сдружение „Зелена Шапка“ взеха участие в среща KeyCoNet.

Специални гости на събитието бяха заместник кмета на община Свищов – г-жа Анелия Димитрова, кметицата на село Вардим г-жа Сенка Добрева, Румяна Кузева, началник Отдел „Образование” в Община Свищов. доц. д-р Галина Захариева, ръководител на катедра МИО към С.А „Д.А. Ценов“,  г-н Альоша Кушлов, главен учител на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, г-жа Красимира Кирчева от СУ „Димитър Благоев“ и други представители на държавни и общински институции имащи отношение към младежките дейности и образованието.

По време на срещата Никола и Мариета Живкови, учредители на Институт Перспективи, запознаха участниците с методите на неформалното учене и алтернативните способи за решаване на спорове в училище чрез медиация.

Младежките работници на Институт Перспективи - Йоан Йорданов, Любослав Лесичков, Георги Денков, Моника Леонова и Ваня Иванова, фасилитираха специална работна среща чрез неформалният метод на учене „Световно кафене“ чрез който учители, родители и представители на местата власт, идентифицираха проблемите пред Свищовските младежи, които възпрепятстват тяхната активност.

По време на срещата председателят на Институт Перспективи запозна участниците в срещата за резултатите от работите срещи „Ние желаем да…?“, които са част от дейностите по проект:Нови хоризонти за младежите на Свищов, Дог.№ 25-00-25/15.12.2016г. Бенефициент – Сдружение „Институт Перспективи“. Финансиран от Националната  програма за Младежта 2016-2020, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”.

 Г-н Ахмед Куйтов, сподели че при реализирането на работните срещи „Ние желаем да…?“ участие са взели 260 младежи на възраст 16-25г., които са ученици и студенти в град Свищов и населените места на общината.  След анализа на 15-те проведени работни срещи екипът по управлението на проекта констатират че пречка пред активизирането на младежите са бедността, безработицата, емиграцията, образователната система, бездействието, недоверието между хората, песимизмът, апатията, алчността, страхът, стресът, агресията. Според младите хора от Свищов, проявленията на изброените негативни обществени явления са най-често замърсената околна среда, липсата на развлечения, алкохолизмът, наркоманията, проституцията, насилието между младежите, расизмът, корупцията, неграмотността сред младежите, лицемерието и егоизмът, отрицателният прираст на населението, престъпността, ниските заплати, лошият междуселищен публичен транспорт, влошена пътна инфраструктура, липса на конкурентна бизнес среда, бездомни хора, липса на информация за неформалното учене, липса на морални ценности, липса на подкрепа, неефективно здравеопазване, ниска обща култура, загубена връзка между поколенията.

Анализът на препоръките, които са направили младежите на Свищов за това как те трябва да бъдат активни показва че “рецептата“ за активизирането на младежите и намаляването на въздействието на описаните от тях проблеми, които пряко рефлектират върху техния живот са: амбиция, възпитание, надежда, любов, мотивация, трудолюбие, почтеност, решителност, смелост, уважение към хората, ясна визия, дисциплина, външни инвестиции.

По време на срещата г-н Куйтов, информира участниците за проектите по които работи Институт Перспективи и бъдещите мерки, които ще предприеме организацията за подпомагането на младежите  от Свищов. Той анонсира, че предстоят участия на Свищовски младежи в международни обмени по програма „Еразъм+ в Испания, Италия и Турция.


Comments