НОВИНИ‎ > ‎

Председателят на Институт Перспективи взе участие в международен проект в Румъния

posted Dec 16, 2015, 3:35 PM by Institute Perspectives   [ updated Dec 16, 2015, 3:38 PM ]
Председателят на организацията – Ахмед Куйтов, през периода 6-16.12.2015г. участва в тренинг курс с темаNon formal+“ в Poiana Negri, Romania финансиран от Еразъм+. По време на събитието, той проведе разговори за бъдещи партньорства с представители на НПО от Хърватска, Гърция, Литва и Италия. Той бе придружен от Константина Петрова от ЧЦКЛР „Румелина“ гр. Варна. Заедно представиха историята и  натрупания опит на Институт Перспективи по темата на курса. 
В проекта взеха участие експерти от 10 НПО, работещи в сферата на неформалното образование,е вропейската интеграция и младежта от България, Хърватия, Холандия, Гърция, Латвия, Литва, Португалия, Полша, Италия и Румъния.

Основната задача на проекта е била да се изработят нови неформални методи на обучение, чрез които да се усвояват знания свързани с младежката безработица, социалното изключване, ксенофобията и др. теми, които касаят модерното европейско общество. 

Водеща организация по проекта е Friend’s Society, която е част от D.G.T. (Do Great Things) Network.  Основната мисия на която е насочена към обединяване на младежи, студенти и изследователи по теми свързани с европейско гражданство, културен обмен, интеграция и др.