НОВИНИ‎ > ‎

Младежи от Сдружение "Институт Перспективи" участваха в младежки обмен с тема -Taste of Europe!

posted Feb 29, 2016, 6:52 AM by Institute Perspectives   [ updated Feb 29, 2016, 6:53 AM ]

Между 20 февруари и 28 февруари 2016 г. в гр. Закопане, Полша се проведе младежки обмен по програма Еразъм+. В който участие са взели 25 младежа от Италия, Румъния, България и Полша. Нашата организация, беше представена от 4 младежа (Аксел Хасанов, Деян Нуцулов, Ива Маринова, Мариела Русева) и Председателя на организацията ни. 

При провеждането на проекта, младежите са работили съвместно. Учи ли са един от друг за различните култури, традиции и националната кухня на различните държави. Същевременно по време на дейностите по обмена на всеки един участник е била предоставена възможност за участие в практически дейности, чрез които е било насърчено мултикултурното разбиране между самите участници. Съпътстваща цел на обмена е била да предостави възможност на младежи с ограничени възможности да се докоснат до културата и традициите на различните националности в проекта. Резултат от проведения обмен са придобитите практически и естетически познания от самите участници за културата, традициите и кухнята на България, Италия, Полша и Румъния. Всички участници в проекта през последния ден са получили Youthpass сертификати, чрез които се доказват придобитите им компетенции по време на младежкия обмен.