НОВИНИ‎ > ‎

Институт Перспективи е партньор в международен проект с тема - Всеки глас има значение!

posted May 17, 2016, 7:47 AM by Institute Perspectives   [ updated May 17, 2016, 7:52 AM ]

Председателят на Сдружение Институт Перспективи, г-н Ахмед Куйтов в периода 13-16 май 2016г. участва в подготвителна среща по проект  „Every voice matters“ в гр. Талин, Eстония.

Целта на подготвителната среща беше координаторите на всичките партньорски организации от България, Литва, Латвия, Словакия и Естония да обсъдят ангажиментите и отговорностите, които всяка една организация ще трябва да изпълни в периода 1-12 юли, когато ще се проведе младежкият обмен в който участие ще вземат 45 младежа от партньорските страни.  Също така, координаторите посетиха хотелът, където ще бъдат настанени участниците и институциите, които ще посетят по време на обмена. Специалното на предстоящият младежки обмен е, че младежите ще посетят парламента и президентството на Естония, както и общината на гр. Талин. Те ще бъдат запознати с тяхното функциониране и дейности.

Представителите на Институт Перспективи ще имат за задача да организират и ръководят два дни процеса на работа в младежкия обмен. Първата им задача се изразява в това да организират игра симулация в парламента на Естония, която има за  цел да се проследи процесът на приемане на проектозакон.  Втората им задача ще бъде да организират семинар в който да покажат как се приемат законите в различните политически системи в Света и Европа. Третата им задача ще бъде да обосноват необходимостта от участие в изборният процес, както и да споделят знания и наблюдения с другите младежи в страните им, въз основа на опита им придобит по време на обмена и по-специално как да предадат своите знания на  обществото. Четвърто да ръководят разписването на доклад съдържащ  най-важните аспекти, повдигнати по време на обмена и по-специално работата на Европейския парламент, чрез доклада се цели разширяване на хоризонтите на участниците, да работят в екип и да изпълняват групово задачи.

Г-н Куйтов, сподели че представителите на Институт Перспективи, които са включени в проекта са девет на брой. Те са младежи на възраст 18-29г. които са доброволци в Пловдивската, Великотърновската и Варненската структура на организацията. На седем от девет участника, това ще им бъде първо участие в подобен тип международен образователен обмен. Тъй, като основната мисия на нашата организация е да дава възможности на все повече млади хора, да се докосват до европейските образователни програми.