НОВИНИ‎ > ‎

Институт Перспективи беше партньор по проект - Every voice matters!

posted Jul 14, 2016, 5:40 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 18, 2016, 7:48 AM ]

Успешно приключи  международен младежки обмен, в Талин, Естония, по КД1, сектор „Младеж“ на Еразъм+ с тема - Всеки глас има значение!

Институт Перспективи и България бяха представени от Павел Нешков, ръководител на групата и студент в Икономически университет – Варна и осем участници от клубовете на организацията във Велико Търново, Пловдив и София това бяха:

Мирослав Димитров, ученик 12 клас в Езикова гимназия „проф. д-р. Асен Златаров“ гр. Велико Търново;

Атанас Керзиев, младеж на 24г. който е специалист по разработване на софтуер;

Стоян Гечков, ученик 12 клас в Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;

Ана Рабаджийска на 25г. работеща като счетоводител;

Елена Гергинова на 26г. работеща в мениджър личен състав;

Ася Огнянова на 25г. работеща като звуков асистент;

Евгения Дигнилска на 21г. студентка в Технически Университет – филиал Пловдив;

Яна Бурнева на 25г. работеща като юрист консулт;

В обмена се включиха представители на  още четири държави - Литва, Латвия, Естония и Словакия. Участниците имаха възможността да се запознаят с политическите системи и регулации в различните държави, чрез разнообразни дискусии, ролеви игри, интерактивни презентации и симулации. Участниците посетиха и се запознаха отблизо с устройството на Парламента в Естония - Riigikogu. Участниците дискутираха и защитаваха своите мнения на теми като “Защо политиката има нужда от млади хора?”, “Всеки глас има значение”, “Как да мотивираме младите хора да се интересуват от бъдещето на държавата?”.

По време на обмена групата на Институт Перспективи имаше за задача цял ден да ръководи  и организира процеса на работа в парламента. Нашите представители проведоха съвместно с останалите 45 младежи симулация на процес за приемане на закон в Европейския парламент. През последният ден от обмена, ръководителят на българската група г-н Павел Нешков, изпълнява ролята на фасилитатор и контролира изготвянето на брошури и информационни материали от участниците за протеклият младежки обмен. Всички младежи са напуснали Естония с широк набор от нови компетенции за работа в правителствените нива на национално и европейско ниво.  Нужно е да бъде отбелязано, че всички участници с изключение на Стоян Гечков за първи път участват в младежки обмен по Еразъм+. Тъй като нашата организация се старае да информира все повече млади хора за възможностите, предлагани от Европейският съюз. Чрез успешно преминалият обмен, ние затвърждаваме своята политика в посока включването на младите българи в качествени международни обмени и проекти.