НОВИНИ‎ > ‎

Информационен ден на тема „Спорт и младежки политики – перспективи”

posted Jan 20, 2016, 2:02 PM by Institute Perspectives   [ updated Jan 20, 2016, 2:03 PM ]


На 29 януари (петък) 2016 г. от 10:00 ч. в зала 30 на Младежки дом – Велико Търново ще се проведе Информационен ден на тема „Спорт и младежки политики – перспективи”, с участието на представители на Министерството на младежта и спорта.

Събитието се организира от Младежки дом – Велико Търново и Институт „Перспективи” и е насочено към младежки лидери и младежки неправителствени организации, представители на общинските администрации и общинските съвети от област Велико Търново, чиято дейност е пряко свързана с разработването и управлението на младежки политики и развитието на спорта на местно равнище.

Информационният ден е част от инициативата „Велико Търново на младите”.

Елате, за да се информирате своевременно за възможностите през 2016 г.

Очакваме Ви!

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

 

 

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

 

 

„СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ - ПЕРСПЕКТИВИ“

 

 

09:45 – 10:00 ч.

 

Регистрация на участниците

 

 

 

 

 

10:00 – 10:10 ч.

 

Приветствие към участниците

 

 

10:10 – 10:50 ч.

 

Модул „Спорт“

 

 

10:50 – 11:00 ч.

 

Почивка

 

 

11:00 – 11:20 ч.

 

Модул: „Младежки политики и дейности“

 

 

 

 

Представяне на проект на Национална програма за

 

 

 

 

младежта 2016 – 2020 г.

 

 

11:20 – 11:40 ч.

 

Въпроси и отговори

 

 

11:40 – 12:00 ч.

 

Модул: „Младежки политики и дейности“

 

 

 

 

Програма „Еразъм +“, като инструмент за правене на

 

 

 

 

младежки политики на местно равнище

 

 

12:00 – 12:10 ч.

 

Въпроси и отговори

 

 

12:10 – 12:40

 

Представяне на Национален младежки форум (НМФ)

 

 

12:40 – 13:00

 

Обратна връзка от информационния ден