НОВИНИ‎ > ‎

ПЕТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ "ПЕРСПЕКТИВИ"

posted Feb 17, 2020, 10:59 AM by Institute Perspectives   [ updated May 13, 2020, 8:37 AM ]ЦЕЛ НА АКАДЕМИЯТА
:

Осмислянето на европейските младежки програми и тяхната реализация с цел развитието на младежкия потенциал в малките населени места. България е изправена пред перспективата от капсулирането на големи маси хора в Столицата и обезлюдяването на големи региони, което създава риск за националната сигурност. Обезлюдяването на районите води до тяхното обедняване, което от своя страна води до радикализация.

 

ЗАДАЧИ:

-Информиране за възможностите за европейска подкрепа на младежки инициативи.

-Генериране на идеи за трансформация на съществуващи социални, културни и образователни институции в малките населени места, чрез младежки инициативи за преход към икономиката на знанието в глобалната епоха.

-Сформиране на неформални младежки групи, които да кандидатстват за европейско финансиране на идеите си.

-Подготвяне на проектни предложения, които да бъдат входирани в срок до 30.09. 2020 г.

-Привличане на високо квалифицирани европейски младежки лидери, които да окажат подкрепа за развитието на малките населени места.

 

ПОДХОД:

Чрез методите на неформалното учене, ще се сформират групи, идеи и проектни предложения. Лекторите, ще окажат цялостна подкрепа на участниците в целият работен процес.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Млади хора на възраст от 15 г. до 29 г., които имат желание да развиват своите родни населени места, чрез механизмите на европейските младежки инициативи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

01.07 – 30.09. 2020 г.

 

РЕЗУЛТАТИ:

-Участниците ще получат международен сертификат за управление на младежки проекти.

-Ще бъдат  генерирани модели за оползотворяване на съществуващите инфраструктурни предимства в малките населени места, които да бъдат трансформирани в интерес на младежта.

-Ще се създаде  привлекателна среда за младите хора, които нямат достъп до качествено неформално учене и младежки дейности.

-Ще се създадат условия за укрепването на младежката инициативност, чрез която ще се гарантира устойчивото прилагане на европейските политики на местно ниво.

-Ще се създаде възможност за ангажиране на младите хора, съобразно техните интереси и таланти.


ПРОГРАМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:


1.Кандидатстване до 14.06. 2020 г. Ще бъдат селектирани максимално 20 участници.

2.Обявяване на одобрените участници до 20:00 ч на 19 юни 2020 г.

3.Въвеждащо обучение в Свищов.  4 дневно обучение в гр. Свищов в началото на юли.(Покриваме настаняване, обяди и вечери) Обучението, ще се изпълнят чрез нефорламната методика "Нови хоризонти".

4.Приемане на стажанти и реализиране на инициативи. 1 юли - 30 август  2020 г. 

5.Разписване на проектни предложения. 1 - 30 септември 2020 г. 

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

До 18:00 ч. на 14 юни 2020 г. желаещите, е нужно да изпратят CV + кратка мотивация до 10 изречения в която да опишат, какво желаят да подобрят в родните си места. Мейлите се изпращат на адрес: press@institute-perspectives.com с тема: Младежка Академия. 

 

Информация за предишните издания на лятната академия.

https://issuu.com/vtuphilosophyclub/docs/e-book_institute_perspectives_2016_

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Comments