Екип


Президент на клуба - Мирослав Димитров 

 
Владее английски и немски език. Участвал е в два младежки обмена по програма "Еразъм+", единият от които в Талин, Eстония. С тема: Всеки глас има значение. Завършил е курсът - Как да се докоснем до Европейските Ценности? Включващ темите: Стратегията Европа 2020; Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020; Възможности предоставяни на младите хора от Европейския социален фонд; Лектори на курса са експерти по европейска интеграция и политики от Франция, Полша и България. Част е от градски ученически съвет - Велико Търново. 
Тел. за връзка: +359882705549
E-mail: presidentvt@institute-perspectives.com                                                ЕКИП
 


Максим Методиев
е ученик в дванадесети клас от СОУ "Емилиян Станев", Велико Търново. Занимава се с младежки инициативи и се стреми да подбуди интереса към младежката работа в другите младежи. Голямата му цел е да се постигне овластяване на младежите в град Велико Търново. Максим е участвал в два младежки обмена по програмата Еразъм+(в Армения и Италия). В бъдеще се е насочил към изучаването на Международни отношения с китайски език като висше образование.


Email:maxmetodiev97@gmail.com
GSM:+359887942665Йоанна Грънчарова е студентка в специалност "Философия" на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Публикувала е своя статия в международния научен журнал "Перспективи". Участвала е в младежки обмен по КА1 на Еразъм+ в Poitiers, France с тема:"Youth empowerment".  Както и в Kırşehir, Turkey с тема: JUST BREATHE.


Емине  Садкъ е студентка в специалност "PR" на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Участвала е в два младежки обмена по КА1 на Еразъм+.