КЛУБОВЕ‎ > ‎CRCS "NO NAME"‎ > ‎

Екип


 
ДАНИЕЛ Р. ТЕРЕЩЕНКОВ


Email: drtereshtenkov@institute-perspectives.com

Той е студент в СУ „Св. Климент Охридски“. Обучава се по специалността PR. Основното си образование завършва в Кралство Испания, а средното си в СОУ „Хр. Ботев“ – Тутракан, където придобива и професионална квалификация по професия „Програмист“, специалност „Програмно осигуряване“.

По време на обучението си в средното образование печели призови места в международни, национални, регионални и общиски конкурси за мултимедийни презентации, есета, разкази, реферати – „По пътя на Бедреддин“ , „Любовта в нас“, „Времето е в нас и ние сме във времето…”, „Водата – извор на живот“ и др. За този период успешно преминава няколко обучения, а именно: Парламентарно поведение", "Силата на младежкия работник – развитие на собствения капацитет и работа в мрежа.". През същото време участва в разработването и реализирането на проекти и програми: „Тутракан – вечен като Дунава“ към МИРГ; „Трябва ли да ни е грижа?“ към МОСВ; Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“, модул „Превенция на ранните бракове“. Дейно сътрудничи на УКБППМН (Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) за решаването на конкретни проблеми.

През 2012-2013 година основава инициативен комитет на „Ученически парламент – Тутракан“  и председателства Ученическия съвет при СОУ “Христо Ботев“ – Тутракан. Зам.-координатор е на клуб „БМлЧК“, членува в клуб „Млад журналист“, и в общинския Консултативен съвет по въпросите свързани с младежта (ОКСВМ).

През 2015г. ОС на БЧК Силистра му връчва препоръка. Известно време работи като рекламен експерт на „ПИЦА ПИК“ ООД. Владее английски, испански и каталонски език. МАРИАНА СЛАВОВА 

E-mail: mariana.philosophy@gmail.com

Към настоящия момент се обучава в магистърска програма по философия с преподаване на английски език. Бакалавър по философия при СУ „Св. Климент Охридски.” Била е преподавател по философски цикъл в гр. София, а сега е преподавател по английски език в частна езикова школа. Лауреат на национална олимпиада по философия, 2010год. Владее отлично английски и руски език. Участвала в няколко научни конференции с доклади, както и в проект за месец и половина в Чехия, свързан с преподаване  в училищата на теми за ЕС, култура, традиции, толерантност и пр. В момента участва като ментор в програмата ABLE Mentor, която развива творческото мислене на учениците и уменията им в писане на проекти и презентиране. Мариана участва в литературни конкурси и има публикации от няколко жанра: поезия, пътепис и научни текстове.