КЛУБОВЕ‎ > ‎

CRCS "NO NAME"

CENTER FOR RESURGENCE OF CIVIL SOCIETY “NO NAME”

ЦЕНТЪР ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО „NO NAME 

NO NAME” дава заявка за своето сформиране!

Инициативна група* от 5 студенти в София си поставя за цел да работи за развитието на младежкия потенциал. Център за активизиране на гражданското общество „NO NAME“ или по-често срещано в бъдещето като Center for resurgence of civil society “NO NAME” предстои да бъде сформиран към „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“ (“INSTITUTE PERSPECTIVES”).

CRCS “NO NAME” се заема да работи в посока развитието на младежкия потенциал чрез осъществяване, провеждане на дейности, насочени именно към това. NO NAME ще предлага информация за стажантски програми, организирани от различни национални и международни институции и ще подпомага своите членове за участието им в тях. Междувременно ще организира и провежда дискусии и дебати между различни групи от хора. Публичните лекции с участието на лектори от страната и чужбина също ще бъдат цел за нас.

Началната стъпка към постигане на целите бе участието на представител на иниациативната група на обучение-семинар на тема „Увод в разработването на европейски проекти“, което се организира и провежда от ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ, в лицето на ЧЦКЛР "Румелина" – Варна. Част от експертите ни участваха в семинара.


*Инициативната група е от студенти на СУ „Св. Климент Охридски“:

Гергана Костадинова е бакалавър по „История“, учи магистратура „Европейски проекти“, Даниел Терещенков се обучава за PR, Ива Маринова учи „Политология“, Роксана Радулова се обучава по специалност „Логопедия“  и Силвия Витанова е бакалавър по „Българска филология“, учи магистратура „Европейски проекти“.Subpages (1): Екип