Първият "Speaking Corner" във Варна

posted Dec 2, 2015, 8:08 AM by Institute Perspectives
На 29 Август 2015г. в граднката на Севастопол се проведе първият "Speaking Corner" във Варна. Инициативата дойде от новосформирания клуб ЧЦКЛР "Румелина" към Институт Перспективи. Домакин на събитието беше председателят на клуба- Деян Нуцулов. Специален гост на събитието беше председателят на Институт Перспективи - Ахмед Куйтов. Събитието продължи 90 минути. Основната тема беше - Трябва младите хора да останат в България. В хода на изказванията се засегнаха теми свързани със съдебната система, земеделието, правата на хомосексуалистите както и възможностите, които предлага ЕС за младите хора.Comments