Екип

Председател 
Обръщение на председателя: Чрез нашите събития ние целим да предоставим възможности за достоен и пълноценен начин на живот на младите хора. Да подпомогнем личностната и социална интеграция на младежите за активно включване в гражданското общество. Клубът подпомага изяви на млади творци и състави, лично творчество и съвременно изкуство. Приоритет за нас са дейности, целящи развитието на езикови умения на младите хора, гражданските права и задължения, здравна култура, екологично възпитание и образование.


Деян Владимиров Нуцулов,е председател на УС на Черноморски обединителен център гр.Варна част от сдружение „Институт Перспективи”.; Медиатор 20150910008 Министерство на Правосъдието; Завършил е „Студентската програма за законодателни проучвания“ на Народното събрание. Автор на 3 законодателни прочувания, 4 статии и доклади. Към настоящия момент е студент специалност „Право“, V курс при ВСУ „Черноризец Храбър”. 
E-mail: varna@institute-perspectives.com
Екип 
Константина Петрова към настоящия момент се обучава в магистърска програма - Регионално развитие към Университет за национално и световно стопанство. Бакалавър по икономика от Икономически университет - Варна. Владее свободно руски и английски. Стажувала е в Санкт Петербургския държавен икономически университет. 
E-mail: K.petrova@institute-perspectives.com

Subpages (1): Събития