КЛУБОВЕ‎ > ‎

Черноморски Обединителен Център

Черноморски обединителен център развива дейности и интереси в сферата на образованието, културата и социалната дейност.

Създавa възможности за достоен и пълноценен начин на живот на младите хора и подпомага личностното развитие и социална интеграция на младежите за активно включване в гражданското общество.

Подпомага изяви на млади творци и състави, лично творчество и съвременно изкуство.

Подкрепя дейности, целящи развитието на езикови умения на младите хора, граждански права и задължения, здравна култура, екологично възпитание и образование.

Черноморски Обединителен Център разполага със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме.


За контакти и повече подробности:

0876 113 337

http://varnacenter.eu/Subpages (1): Екип