Възможност за участие в учебна визита в Италия

posted Aug 1, 2019, 5:39 AM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в Study Visit на тема: Ghetto Out който ще се проведе в периода 28.09 – 05.10. 2019 г.,  в италианско селце, близо Foggia, called "Villaggio Don Bosco".

Ограничението във възрастта е 29+ без горна граница  г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  В тренинга ще бъдат избрани хора, които работят с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

Although Europe is a multicultural and multi-religious society, racist behavior is increasingly common among EU citizens. In recent decades, migratory waves from disadvantaged countries have been the subject of media and political discussion. The perception of this phenomenon as "dangerous" is increasingly contributing to the spread of discriminatory ideas. Aware of the fact that xenophobia and intolerance arise from the ignorance and inexperience of meeting with the other, with this project we aim to facilitate the multicultural relationship and to offer information and tools to increase awareness on these issues, addressing one of the main Erasmus Plus program’s aim. Our association has, among its main aims, promoting training and research initiatives with ethnographic methods, so we decided to propose a project for youth workers who can observe and learn, on the field, the difficulties but also the opportunities generated by the coexistence between the local community and immigrants. In fact, the main activity of the project will be a study visit for youth workers. It will take place in the province of Foggia, to visit some significant realities about Migration's issue, in particular "ghetto La Pista", in a village called Borgo Mezzanone and "Casa Sankara", a centre managed by the association of immigrants "GHETTO OUT" (we took the inspiration for the name of the project from them).

In this way, the project aims to improve the skills of youth workers who work in increasingly intercultural contexts, with a view to deeper understanding of the other, overcoming simplistic and often misleading representations of the media. The activities also aim to increase other key competences and skills, such as conflict management skills, communication skills and the conscious use of social media.

ACTIVITIES

There are a whole series of activities planned in the preparatory phase and in the dissemination phase. But the main activity of this project will be a study visit for youth workers of partner organizations. It will take place in the province of Foggia, to visit some significant realities for the themes of integration and inclusion.

The Study Visit will offer the possibility of direct interaction with disadvantaged people who migrate from countries at war or in a state of severe poverty, with the main purpose of carrying out a participatory discussion aimed at strengthening intercultural awareness so that the idea of the different is not mediated from prejudices, whether positive or negative, rather it is based on a real experience, facilitated by good practices and methods that favor understanding, a critical look and exchange.

NUMBER AND PROFILE OF PARTICIPANTS

Participants in the study visit will be 24 youth workers, 4 youth workers from each partner

organisation:

- our Italian organization, Come Pensiamo

- the Spanish organization, Building Bridges

- the French organization, Association Fenetres

- the Romanian organization, Ask Yourself

- the Bulgarian organization, Institute Perspective

- the Turkish organization, Young Volunteers

The project is aimed at active and motivated youth workers who are part of the partner organisations or who have been selected by them for the interest and skills demonstrated. Together with the partners we immediately shared the intention to select people that are known within the association or inserted in the educational or voluntary network of the country from which they come to build the project based on the needs of the youth workers identified. Each partner also undertook to identify a responsible who would follow all the development phases (design, preparatory activities, study visit and dissemination).

The selected candidates are characterized by a strong interest in multicultural, social and educational topics, have direct experience in inclusion and integration activities, are motivated and willing to deal with the rest of the group to ensure useful insights for all.

They were also selected on the basis of the request to experiment with intercultural education and the willingness to inform and raise awareness of the local community of origin during the dissemination phase.

Some of the participants highlighted the passion for information, communication and new media (websites, blogs, social networks) or stated to have specific skills in these areas.

Finally, some youth workers have been selected because they intend to approach the world of immigration as an opportunity to study or update, acquire practical skills to be used within their own work context.

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 25.08.2019 г.


Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето Сдружение е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Нашата организация  разработи и приложи иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Повече информация тук:

 https://www.borbabg.com/2018/07/16/metodologiq/

Заедно с Първото Търговско Училище в България, сме създали младежко пространство и реализираме проект за иновативно училище. Повече информация тук:

Видеоклип в YouTube


 

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

 

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 Или специалната ни книга: https://issuu.com/vtuphilosophyclub/docs/e-book_institute_perspectives_2016_


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 06.08. 2019 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Ghetto Out“.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 07.08.2019 г.  преди  18:00  ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро. Също така през месец септември планираме да реализираме подготвителен тренинг, който ще започне в петък вечер, събота и неделя до обяд.  

 

 Видео от сходен тренинг тук - 

Видеоклип в YouTube

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Comments