Възможност за участие в тренинг курс с тема - Социалните медии за позитивна промяна.

posted Feb 20, 2018, 3:17 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 16, 2018, 12:26 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Social Media for Positive Change" който ще се проведе в периода 10-18 Април 2018 г.,  в Wisła, Poland. 

Ограничението във възрастта е 18+ без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.   

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 23.03.2018 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 Nowadays, socia media is an inseperable part of life of young people. For them, it is also very often the main source of information. On the base of materials read and viewed in social media they shape their opinions and attitudes. Therefore, it is important for every organization that works in the field of youth to use this huge opportunity which is reaching young people via activities in social media. In order to use social media in the field of youth work to the fullest potential and in the most effective way, specific knowledge and skills are needed. Intuitive activities, which are not carefully planned might not be that affective as we would like to. Involving youth through social media is a complex process. There are many facts and nuances, that should be taken into considerations. Some of them are based on useful research and statistics (e.g. facts that best time to publish video content on Facebook is evening, tweets with hashtags get 2x more engagement, Tweets that include links are 86% more likely to be retweeted). Others - come from experience of our youthworkers and our organziations, which we would like to discuss and share. We all have some success and lessons learnt from mistakes. Being actively involved in our local communities in 'offline' activities is extremely important for our organizations. However, we would like to also be more invovled in the online sphere in order to use the potential and possibilities that social media give in reaching young people, changing their behaviours and attitudes, as well as involving them in issues important in local communities.

 

All participants were chosen by each organization on the following criteria:

aged 18+ (no upper age limit);

worker or avtive volunteer of our organization;

knowledge of English that allow to actively participate in the project.

person actively involved in the field of work with youth at risk of social exclusion within non-formal education;

readiness to share their expertise and knowledge with other participants during the training;

eagerness to share gained knowledge and skill with other youth workers in their organizations and local communities;

strong motivation to improve their skills in social media/social campaign

Participants of the Training "Social media for positive change" are 17 youth workers, aged 18+, who are either workers or active volunteers of participating organizations from 8 countries (Bulgaria, Greece, Latvia, Italy, Lithuania, Poland, Romania, Spain).

 

Participants of the training "Social Media for Positive Change" will:

• technical and practical issues connected to social media (including main channels and

• differences between them, how to use them, most important facts), "Effect of

butterfly" and "mass effect");

• how to involve young peoplevia social media into issues important in local communities;

• good practise in the field of using social media for influencing and engaging youth (both from other participating organizations as well as examples from around the world);

• storytelling and 7 elements of digital storytelling;

• opportunities that social media can bring in the field of working with youth;

• more effective use of social media in their work with youth and activities of

their organziations;

• planning, implementing and evaluation of social media campaign;

• creating social media content that is interesting and engaging for youth;

• cooperating and communicating with people from other cultures and backgrounds;

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш,Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 18.03.2018 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Social Media for Positive Change“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.03.2018  преди  12:00ч. дали са одобрени.

 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, е препоръчително да преминат през предварително обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през Април 2018г.. Допълнителна информация  можете да намерите тук -

 http://www.institute-perspectives.com/home/upravitelen-svet/aktualno/pokani-1/ucastvajvnacionalentreningnovihorizonti


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

Comments