Възможност за участие в обмен на тема фалшиви новини, фалшива реалност!

posted Oct 8, 2018, 7:53 AM by Institute Perspectives   [ updated Oct 17, 2018, 2:21 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: "Fake news, fake reality?" който ще се проведе в периода 9.11 – 17.11. 2018 г.,  в Murska Sobota, Slovenia.

Ограничението във възрастта е 16 – 29 г.. Обмена се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  В обмена ще бъдат избрани хора, които работят с медии или с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти.

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.10.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Digital media not only require technical skills, but also demands a wider social, ethical, legal and economic aspects regarding the use of digital technology. Most of young people have been confronted with hate speech on social media and media portals at least once in their life (especially in online comments). Fake news with their divisive implications are furthering intolerance and are reinforcing aggressive behaviour of online commentators as well as other actors on social networks. In the pile of information that surrounds us every day, fake news has become just another obstacle on the path of finding "real" information. However, the fact that we as a society have started to normalize fake news, represents even a bigger problem. Since the problem of false news is currently trending in our society and has extended its reach based on the usage of new technologies and approaches, its strong influence on democratic processes of modern societies is more than evident. In light of this situation we have decided to organize an activity that will help raise media literacy among young people. Media literacy in the time of digitized media, where the dividing line between traditional media and social networks (which have assumed the role of providing information) has become blurred, bears extreme importance. Therefore, we want to help young people to raise awareness about tolerance and importance of responsible media use in modern societies, as well as to gain awareness and knowledge for easier identification of fake news (especially on the web and social media) and hate speech, which is often hidden behind a false mask of "awareness". Therefore, we have decided to organize a youth exchange, which will take place in Murska Sobota in Slovenia, during November 09 and November 17, 2018. Young people from Greece, Spain, Romania, Bulgaria, Lithuania and Slovenia will be participating in said activity. The project activities will promote intercultural dialogue, solidarity, and societal inclusion, amog others. The projects will also further language skills (working language will be English exchanges).Through the recognition of hate speech, the deeper understanding of its broader social contexts and the realisation of disruptive implications of so called “fake news” as well as the responsible use of media in modern societies, we will enable the transfer of important knowledge through which the divisive stereotypes will lose its power and young participants will thus gain new knowledge regarding digital skills. The project advocates education in the fields of media education and communication as a guideline to support fairness and social inclusion of various audiences. After the end of the youth exchange, young particiants in their respective countries, will to organise and implement activities that will be based on the results of the project and will thus contribute to the dissemination of results and will maintain the international component.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 21.10. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Fake news“.

 


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.10.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Comments