Възможност за участие в младежки обмен за проблемите на LGTB и обществото

posted Aug 2, 2019, 4:50 AM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: U N D E R T H E S A M E S K Y – L G B T  C O M M U N I T Y  A N D  S O C I E T Y който ще се проведе в периода 15.10 – 26.10. 2019 г.,  в Murska Sobota, Slovenia.

Ограничението във възрастта е 18 - 29 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  За обмена ще бъдат избрани млади хора, които имат желание да спомагат за развитието на Р България чрез европейските механизми и порядки. 

Според общите условия на програма Еразъм+:

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.08.2019 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

Through the project UNDER THE SAME SKY – LGBT COMMUNITY AND SOCIETY young people connected by 6 organizations, from 6 countries, will bring attention to the position of members of the LGBT community in different countries.

The topic is very interesting and at the moment very open to talk about it. We want to spread tolerance and learn about LGBT community, so we can respect it as part of our life. Nowadays the topic should already be "normal" for everyone and because we are living in 21st century it should not be a taboo topic!

We believe that the problems and challenges faced by members of the LGBT community deserve more attention and that’s why we want to carry out this project. We have to talk about it and spread tolerance and love. Through the project we will learn about current situation about LGBT minority in participating countries, situation in EU, how to work as one big team, we will make local visit to get to know good practice, we will learn and prepare a flash mob, we will learn about stereotypes and how we create them, we will talk about obstacles of LGBT community, we will be creative and we will learn about different cultures and traditions.

The objectives of the project are:

- to find out what problem's LGBT members face in different areas of life;

-to identify the situation of the LGBT community (rights, history, openness/closedness, of society, acceptability of society) and how the media report about LGBT members (examples of media reporting at key moments of LGBT activism) in participating countries;

- raising the awareness to the public about the topic, the problems and challenges of LGBT members;

- promoting tolerance, accepting differences and diversity among young people and the public;

- promoting non-formal learning, critical thinking and improving competences (for lifelong learning) among young people, especially young people with fewer opportunities;

- promoting intercultural dialogue, building and strengthening European identity and values among young people;

- raising awareness among young people about various Erasmus+ projects and other opportunities available to them, encouraging young people to continue their education, to participate in other projects, and encouraging active citizenship.

Working methods will be icebreakers, energizers, team/group work, interactive and creative workshops, open space workshops, discussions, evaluation, role playing, informal gatherings, local visits, guest visits etc.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето Сдружение е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Нашата организация  разработи и приложи иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Повече информация тук:

 https://www.borbabg.com/2018/07/16/metodologiq/

Заедно с Първото Търговско Училище в България, сме създали младежко пространство и реализираме проект за иновативно училище. Повече информация тук:

Видеоклип в YouTube

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

 

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 09.08. 2019 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ SAY YES TO LOVE“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 12.08.2019 г.  преди  18:00  ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро. Също така през месец септември планираме да проведен подготвителен тренинг, който ще започне в петък вечер, събота и неделя до обяд.  

 

 Видео от сходен тренинг тук:

Видеоклип в YouTube


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Comments