Възможност за участие в международен младежки обмен в Италианските Алпи!

posted Dec 21, 2017, 5:59 AM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: TALES OF INCLUSION който ще се проведе в периода 13 - 23 of April 2018,  в Mezzano (Italy).

Ограничението във възрастта е 18-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

Снимки от проведен обмен през 2016 г. в който нашата организация беше партньор можете да разгледате в нашата фейсбук страница на адресhttps://www.facebook.com/pg/Ins.Perspectives/photos/?tab=album&album_id=1412970532113155

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до  275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 16.02.2018 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

Tales of Inclusion is a KA1youth mobility project aiming to organize a youth exchange in Mezzano di Primero (Italy), from 13 to 23 April 2018 (13 and 23 of April will be travel days). The goal of this project is to share at European level a good practice already successfully implemented in the province of Belluno by Comitato d’Intesa (P1), thanks to the civil service project “Costruire insieme la solidarietà e la responsabilità civile”. It is a national project that involve 4 young volunteers coming from Afghanistan, Nigeria and Mali, who are currently waiting for international and humanitarian protection. The main objective is promoting the integration of these 4 volunteers in the social context, countering isolation through a valid social integration plan. In order to spread and to raise awareness about this good practice and to develop it with new useful insights and ideas, Comitato d’Intesa (P1) presents a new learning project, not just local anymore,

but more opened to an international comparison and intercultural dialogue, directly involving other 4 European associations. The project Tales of Inclusion aims to deal in a very innovative way with the European challenge of social inclusion and to develop a new development strategy, local and global at the same time, which aims both to protect the territorial settlement and to create intercultural exchange through intercultural and inter-religious dialogue and comparison.

The specific objectives of the project “Tales of Inclusion” are:

• To strengthen and promote local and regional experiences aiming to counter the social exclusion problem of young asylum seekers, promoting volunteering as an instrument of social inclusion;

• To raise awareness among young people about the migration phenomenon, deconstructing stereotypes and prejudices;

• To inform the public opinion about the topic of the reception of refugees in order to deconstruct prejudices, stereotypes and reduce wrong ideas stimulating social tensions;

• To create a space for intercultural dialogue and learning promoting the acquisition of the European citizenship;

• To favour a positive atmosphere for dialogue, comprehension and collaboration, seen not only as acceptance and respect of ideas, values and other cultures, but also to strengthen each individual’s cultural identity for a mutual enrichment;

• To develop and promote new positive speech of inclusion, giving the opportunity to European young people and young asylum seekers to meet and share hopes, needs, fears, expectations, competences and skills;

• To experiment innovative and involving strategies, based on non-formal and informal methodologies;

• To use communication and artistic expression languages as experimental methodologies of peer education;

• To establish a partnership and transnational network as starting point for future collaborations.

The project gathers a network of heterogenous partnership, including 5 organizations coming from Italy, Slovakia, Romania, Bulgaria and Hungary. The partnership guarantees a good balance of expertise and competences in the field of non-formal learning, management of young people, and promotion of intercultural dialogue, as well as proper project management skills, necessary to assure a good quality of the partnership network.

VENUE: HOTEL SALGETTI ***

Participants will enjoy the exchange staying at “Hotel Salgetti” hotel (www.hotelsalgetti.it).

The hotel is situated in Mezzano, central city of the Primiero Valley. It is a very nice hotel, in a comfortable, relaxing and natural area, where participants will have the chance to spend 10 days in a very cozy place. Not very far from the hotel in fact, there are some sport fields, and a cycle path that participants will have the chance to use in their free time.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов,Карлово, Полски Тръмбеш, Велико Търново. Предимство при подбора имат младежи, живеещи в малки градове и села на Р България. Кандидатите е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 02.01.2018г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ TALES OF INCLUSION“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на младите хора в България, спрямо утвърждаването на Европейските ценности в България?:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 05.01.2018  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода 8-9.01.2018г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 10.01.2018г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително тридневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през първата половина на месец Март 2018г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

Comments