Възможност за участие в международен младежки обмен на Адриатическо море!

posted May 20, 2018, 12:31 PM by Institute Perspectives   [ updated May 28, 2018, 12:17 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Launch a career’“ който ще се проведе в периода 30.09 – 7.10.2018,  в Сплит, Хърватия. 

Ограничението във възрастта е 18-30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят билети най-късно до 30.06.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

LC ("Launch a career ") is a youth exchange program to be held in Split, Croatia in October, 2018. As witnesses of this problem, the members of Klub mladih Split have directly encountered the problem of youth unemployment in Croatia and EU

countries and identified some of the causal problems. Besides unfavourable job

market opportunities and economic situation, KMS identifies some individual

problems that were expressed at large groups of young people, like the lack of work experience, the indecision of professional orientation and lack of personal

presentation skills. Such causes are considered problems that are easier to influence in order to reduce negative impact and empower the competition of youth on a job market. Based on our experience of good practice of employment approach, we would share our know-how through LC project, which has the goal to contribute to the competitiveness of young people on the job market. LC aimed at empowering youth with self-expression and self-presentation abilities. We can say that the main idea of LC is "proactive employment with project approach" as an effective way of promoting individual competences, through the individual project work, where the value of project work is used as the object for presentation of knowledge, skills, interests, achievements, productivity and other competences of individuals. In this approach, the value of individual project work, can be expressed in textual, graphical, digital or physical form, depending on the subject, and "proactive employment with project approach" has the potential to produce more benefits, like sharing ideas, knowledge or solutions to community and contribution to the production and use of innovations in society. The project program activities would aim at creating more awareness in regards to the benefits and potential of approach, sharing practical methods and strategies from the phase of the project work idea to presenting the value of project work to employers, creating project work from idea, networking and experience sharing of youth. Through the project program we will implement non-formal methods of practical learning through workshops, project-based learning, teamwork, games and exchanging ideas. Participants will have the opportunity to acquire additional knowledge and skills for maximizing the benefits and potential opportunities of approach. Moreover, the project also stimulates young people’s creativity, initiative and promotion in order to enrich their community with new values. The project will have multiple positive impact on the individuals involved through development in working with young people in field of professional orientation, personal development, and entrepreneurship. LC will be aim at vulnerable groups such as young people-first time job seekers and youth who need help of professional orientation to give them chance for personal development trough project mentoring.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 29.05.2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ LAUNCH A CAREER“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 29.05.2018  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 31.05.2018г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 02.06.2018 г. за резултата.


На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в три звезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през първата половина на месец Септември 2018г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Comments