Участвай в национален тренинг "Нови Хоризонти"

posted Feb 17, 2018, 6:20 AM by Institute Perspectives   [ updated Feb 28, 2018, 7:08 AM ]

НАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ „НОВИ ХОРИЗОНТИ“

1-5 април 2018 г., гр. Свищов


Философски размисли за предизвикателствата в малките населени места на България:

Ние си губим времето в създаването на идеални виртуални светове!

Разделяме се според различните ни вкусове, спрямо изкуствени потребности! Като пренебрегваме истинските си нужди!

Заблуждаваме се, че неудовлетворените ни изкуствени потребности са причина за нашето нещастие!

Ние населяваме прекрасна географска област от Света разполагащи с всичките природни богатства!

В България има стотици градове и села, които разполагат с невероятни ресурси. В малките населени места все още тлеят традиционните български ценности. Но, глобалните процеси оказват пагубно въздействие спрямо селата и малките градове на България. Младите хора, масово напускаме родните си къщи… оставяме родители, приятели, баби и дядовци!

Казваме  си, че щастието е в София, в Европа или Щатите! С лека ръка, бягаме от корените си! И оставяме нашите родители да изнемогват, като влагаме най-силните си години в работа, чиято печалба се прибира от други!

Затваряме си, очите, когато наши приятели посягат към наркотиците или са били жертви на физически или психически тормоз!

Изгуби ли сме доверие в собствените ни сили, да се развиваме в България!

Кандидатстваме за доброволчески проекти къде ли не, по света, помагаме на бедни хора в другият край на Света, докато само на няколко метра от нас, пенсионерите умират в самота и забрава!

Искаме да пътуваме! Искаме да получаваме! Искаме да вземаме! Искаме да сме на най-хубавите яхти! Искаме най-хубавите коли! Най-новите смартфони! Искаме! Искаме!

Но сме забравили че създаването и даването ни освобождават от най-големите злини на нуждата, скуката и порока!

Ние от Институт Перспективи, участвайки пряко в десетки международни младежки обмени и тренинги, осъзнахме че имаме всички предпоставки за да живеем в прекрасно общество! След 18 месеца работа с младежи в Свищов, Карлово, Полски Тръмбеш, Велико Търново, Варна, Оряхово, Троян и Враца, създадохме технология, чрез която младите хора да се трансформират в движеща обществена сила! Да развиват родните си места! Да ги обособяват като притегателни центрове за хора от цял Свят!

 

Цел на Тренинга:

Да се създадат партньорства между активни младежи живеещи в малки населени места на България, които през пролетта и лятото на 2018 г. да организират инициативи, които да поставят началото на ново местно развитие!

Задачи:

Да усвоят принципите на младежката работа!

Да осъзнаят силата на неформалното учене!

Да разберат принципите на споделената икономика!

Да проумеят важността на действия в съответствие с общочовешките морални ценности!

Целева група:

30 младежи на възраст 15-24 г., живеещи в малки населени места на България, които през лятото на 2018 г. ще си бъдат по родните места.

Използвани методи:

Ролеви игри, Симулационни игри, работа по казуси и работа в групи.


Очаквани  резултати:

Спрямо участниците:

Да придобият увереност и компетентност за участие в международни младежки обмени по програма „Еразъм+.

Да създадат приятелства с млади хора от цялата страна.

Да осъзнаят силата, която притежават за въздействие на местно ниво.

Да се информират за националните и европейски политики и закони, позволяващи участието в процеса по вземане на решения на местно ниво.

 

На местно ниво:

Младите хора да започнат да предприемат реализирането на инициативи водещи до подобряването на условията за развитие чрез оползотворяване на наличните ресурси.

На национално ниво:

Подобряване достъпът за участие в младежки инициативи за младежи, живеещи в малките населени места на България.

Повишаване качеството на младежката работа.

Подобряване качеството на неформалният процес на учене и осъзнаване на връзката Действие, Рефлексия и Трансформация.

 

ЛОГИСТИЧНИ ВЪПРОСИ:

Настаняване на 01.04.2018 г. преди 19:00 Ч.

Напускане на 05.04.2018 г. след 11:00 Ч.

Участниците ще бъдат настанени в тройни стаи в Хотел в гр. Свищов.

Ще бъдат осигурени леки следобедни закуски и здравословни обеди.

Програмата ще бъде динамична и участниците в хода на тренинга ще посетят различни образователни, публични и обществени институции.

Ще посетят и места с културно-историческо значение.

Ще се срещнат с местни бизнесмени. 

 

Участниците заплащат единствено транспортните си разходи от техният дом до Свищов и обратно.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

В срок до 16 март 2018 г.  да изпратите мейл с тема – Тренинг Свищов на press@institute-perspectives.com

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Кои са силните Ви страни?

9.       Телефон за връзка:

ОДОБРЕНИЕ:

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.03.2018  преди  12:00ч. 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма и допълнителна информация.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники и живеещи в малките населени места на Р България.

 

                                                ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери след тренинга, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ:

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube

Видеоклип в YouTube

Comments