Свободно място за участие в младежки обмен на тема - OUR STEPS FOR A BETTER FUTURE

posted Mar 21, 2017, 10:52 PM by Institute Perspectives   [ updated Jun 4, 2017, 3:32 AM ]
В периода 16-25. 06. 2017 г. в Mezzano, Italy ще се проведе младежки обмен по КД1, сектор "Младеж" на програма "Еразъм+". Институт Перспективи е партньорска организация и ще изпрати 5 участници на обмена.  Прилагаме Ви детайлна информация за обмена: 

The aim of the exchange is that of sharing at a European level some good practices that have already been developed by Comitato d’Intesa, in partnership with some other public and private stakeholders of the third sector, with a project called PASSI. In fact, in 2014/15 100 students have been involved in some educational and volunteering activities in many different local associations. The main objective of the project was that of promoting, among young people, critical conscience, active participation and identity, which are very important ingredients to start new sustainable processes of local development.
Thanks to the experience gained with PASSI, “Our steps for a better future” proposes a new learning program, not just local anymore, but "glocal", involving 5 European youth associations.

The new project wants to deal this time, in an innovative way, with the European challenge of the sustainable development (in an environmental, social, cultural and economic dimension) and start a new strategy of local and global development, in order to maintain a strong settlement on the territory, but promoting at the same time, the local identity towards an intercultural opening, through dialogue and comparison.

MAIN OBJECTIVES
The specific objectives of the project “Our steps for a better future” are:
-Creating a space for dialogue and intercultural learning among young people coming from 5 different countries, promoting a European and an ecological citizenship;
-Increasing the awareness among young people about sustainability and sustainable education, promoting an ethic vision of the relationship between man and nature, and sustainable lifestyles;
-Encouraging young people towards environmentally friendly behaviours, teaching a responsible and critical consumption;
-Promoting a new sustainable culture able to lead young people and local communities towards conscious and ethical choices regarding consumption, lifestyle,
mobility, energy savings and recycling;
-Promoting sustainable education as active citizenship and social inclusion expression;
-Experimenting innovative methodologies, based on non-formal education, using visual arts and games as universal languages, as instruments of integration and to enhance cultural diversities;
-Using communication, artistic expression and multimedia as experimental methodologies of peer education;
-Recognizing and certifying the level of abilities, attitudes and competences obtained by young people during the youth exchange;
-Creating an international net of partnership, starting point for future collaborations.

The project gathers a various net of partnerships, made of 6 organizations coming from Italy, Romania, Poland, Bulgaria and Czech Republic. As far as the non-formal education and the managing of groups of young people are concerned, this partnership allows a good balance of expertise and competences. Each organization will participate in the exchange with 4 youngsters, aged from 18 to 25, with a group leader. All the project phases will be executed with methodologies of non-formal education, including these activities: role plays, ice-breaking and team building games, energizers, discussions
and debates.
There will be also some workshops about sustainability, which will allow participants to experiment not only some learning methodologies, within the "cooperative learning" and the "pedagogy of gaming", but also some artistic and creative disciplines.
The project aims to obtain a direct impact on participants, on groups leaders, on the partner organizations and on the local community. The results of the projects will be all the artistic and multimedia products realized during the exchange, which will be shared through any communication channels by all the partner organizations. There will be also a video, which will have in particular a great impact and benefit in the long run: shared
and promoted in all the possible ways, it will become a media education instrument, promoting an horizontal communication within equals. The exchange will be also an occasion to discuss about common projects, laying the basis for future collaborations and synergies with benefits with a long run for every partner associations.

LOCATION: MEZZANO
The youth exchange will take place in Mezzano, a beautiful village in the North-East of Italy. Mezzano is a municipality in Trentino, which is a Northern Italian region called Trentino Alto Adige.

The city is located 50 km away from Trento, a very popular and big city of Trentino region.
This area is characterized by amazing and spectacular mountains that surround the city and the whole area. In the past Mezzano was popular to be a destination for many miners and immigrants coming from the region of Schwaz in Austria. You will have the chance to fall in love with its beautiful nature and surroundings, that especially in the summer attract many tourists. Don’t miss the chance in your free time to enjoy a little bit of fresh air and go for a walk, exploring the surroundings of this beautiful area in the middle of the green and of the nature.

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин в срок до два месеца.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Одобрените участници, които не са членове или доброволци на Институт Перспективи  заплащат членски внос в размер на 50 евро.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 7. 06. 2017г.

Специално условие: За настоящият обмен ще бъдат одобрени единствено младежи от гр. Свищов, Варна или Велико Търново, които следващите години със сигурност ще живеят в посочените градове. Младежите е нужно да имат желание да продължат професионално да се развиват в сферата на младежката работа и неформалното учене.  Съветваме преди кандидатстване да се запознаете добре с дейността на организацията ни:

Видеоклип в YouTubeВидеоклип в YouTube

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 05. 06. 2017 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ OUR STEPS FOR A BETTER FUTURE “.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 06.06.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе интервю. В мейла ще се съдържа и информация кога, къде и в кой град ще се проведе интервюто

Всички одобрени представители, които нямат опит с неформалното учене ще бъдат поканени да се включат в безплатни  двудневни обучения, използващи методите на неформалното учене, които ще се реализират всяка събота и неделя от 25.02 до 30.05. 2017г. в Гр. Свищов или в еднодневни обучения в гр. Велико Търново в същият период, организирани през седмицата.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.


Успех на всички кандидати!


Comments