Стани доброволец за организирането на Информационна кампания „Съдействай и въздействай!“

posted Jan 16, 2017, 1:47 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 16, 2017, 1:47 AM ]


Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ НА СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи набира 10 доброволеца, които да участват в провеждането на Информационна кампания  „Съдействай и въздействай!“

 

Основна информация.

Кампанията цели да информира младежите на възраст 13-29г. за младежко включване и активно гражданство. Чрез нея ще се популяризират официалните политики на национално и европейско ниво насочени към младежите.  Кампанията ще информира младите хора на Свищов за възможностите, които предоставя Националната програма за младежта 2016-2020г.  и Министерството на младежта и спорта.

 

Профил на доброволеца:

-Да бъде на възраст 15-29г.

-Да желае да помага за развитието на младежите в Свищов.

-Да има желание да се занимава с образователни дейности използващи техниките и методите на неформалното учене.

 

Важно!

Предимство при подбора имат младежите, които са участвали в обучението „Мощта на младежкия работник“ и  Работни срещи „Ние желаем да…“ по проект – Нови хоризонти за младежите на Свищов.

 

Ползи за доброволеца:

-Възможност да придобие опит от работа на терен.

-Възможност да се запознае и придобие нови знания от младежки работници.

-Както и развитието на ключовите компетенции за гражданска участие и инициативност.

-Получаване на препоръка от Сдружение  „Институт Перспективи“ за помощта, която да му послужи за участието в бъдещи инициативи.

-Предимство при подбора на участници за инициативи и обучения извън Свищов.

 

Отговорности на доброволеца:

-Съвместно с членове на Институт Перспективи да организира - шест информационни дни в различни точки на Свищов.

-Да информира минимум 50 младежа по темата на кампанията.

-Да популяризира кампанията чрез социалните медии.

 

Начин на кандидатстване:

Желаещите е нужно до  22.01.2017г.  да изпратят отговор на следните въпроси на press@institute-perspectives.com

Три имена:

Години:

Телефон за връзка:

Училище или университет:

Клас или курс:

Специалност:

Участия в проекти, обучения и др. извън училище:

Участия в инициативи на Институт Перспективи:

Колко часа можете да отделяте на седмица за развитието на младежкия потенциал в Свищов:

Ваши силни страни и умения:

 

Кандидатите, които преминат през първата фаза ще бъдат поканени на събеседване с комисията по подбор в състав:

Председател – Никола Живков, координатор на проекта.

Член –  Йоан Йорданов, младежки работник по проекта.

Член- Марин Маринов, младежки работник по проекта.

Член- Катя Грозева, младежки работник по проекта.

Член- Георги Денков, младежки работник по проекта.


Успех на всички кандидати! 
Comments