СОЛИДАРНИ С МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

posted Jul 29, 2020, 2:55 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 31, 2020, 2:46 AM ]Това е тренинг за млади хора, които желаят да овладеят  основните принципи на младежката работа и неформалното учене в контекста на международните младежки инициативи по програми „Еразъм +“ и „Европейския корпус за солидарност“.

Обосновка на тренинга:

Той има за цел да подготви участниците за ползотворно включване в международни младежки обмени, тренинги и доброволчески проекти с национално и европейско измерение. Участниците следва да се екипират с принципите на младежката работа в контекста на провежданите политики на ЕС, както и да се придобие основна компетентност за разработване на младежки проекти. Освен това се цели:

·        Да бъде демонстрирана нагледно същността на обучението, посредством методологията на неформалното учене;

·        Да се създадат предпоставки за сближаване и опознаване между участниците;

·        Да се представят техники и методи за решаване на конфликти в международен контекст;

·        Да се демонстрира същността на взаимодействието при изпълняване на групови задачи, в съответствие с европейските ценности и хоризонталните политики за равни възможности за участие.  

Очаквани образователни резултати:

- Участниците да придобият компетенции за взаимодействие с личности, притежаващи различен профил и културна идентичност.

- Да придобият знания за изпълнението на младежки инициативи, в съответствие с принципите на младежката работа, европейските ценности и методологията на неформалното учене.

- Да придобият компетентност за създаване на международни партньорства, чрез разписване на проекти за младежка ангажираност и свързаност.

- Да бъдат подготвени за решаването на възникнали конфликтни ситуации.

- Да разберат силата и ефекта на младежките образователни инициативи, като инструмент за местно развитие.

  

Използвани педагогически методи:

При изпълнението на тренинга ще се приложат множество симулации на ситуации от международни младежки обмени. Ще се създават условия за учене чрез преживяване. Участниците ще бъдат поставени в ситуации, които да ги мотивират да напуснат зоната си на комфорт.  Ще се приложат две иновативни методологии на институт перспективи: „Дунавски Сървайвър“ и „Първи стъпки към ЕС ценностите“. Видео материали от тях може да разгледате тук

Дунавски Сървайвър

Видеоклип в YouTube


Ползи от участието?

-         Ще имате право на участие в 2 от нашите 10 възможности за европейски обмени през следващите 12 месеца;

 Линк за сваляне

-     Ще се запознаете и създадете приятелство с нашите Лидери от Випуск I от Програма „Нови хоризонти за малките населени места“. Заедно с тях ще подготвите и кандидатствате с реални проектни предложения по програми на ЕС, чрез които ще можете да привлечете млади таланти и финансови ресурси към Вашите общности и населени места. 

                                                                                            ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА

                                                                                                       Линк за сваляне


Условия за участие?

-         Да сте на възраст над 16 г.;

-         Да присъствате на цялото обучение в гр. Свищов, което ще се проведе от 4 до 8 септември 2020 г.;

-     Да се амбицирани в ангажиране на личното си време с младежки, социални и здравни инициативи в полза на хората в малките населени места и селските райони;

-        Да се включите към нашите неформални младежки клубове в страната или да създадете свой собствен, ако нямаме такъв във вашия град;

-     Да заплатите членски внос от 120 лв., чрез който получавате право да участвате в тренинга, който ще се проведе в гр. Свищов. Подсигурени са 4 нощувки в двойни стаи и две хранения (обяд и вечеря), както и участия в 2 международни инициативи през следващите 12 месеца. 

Кандидатстване:

В срок до 01.09.2020 г. да ни изпратите кандидатура, в която да отговорите на задължителни и по желание въпроси. След получаване на ваш e-mail, член на нашия екип ще се свърже с Вас за телефонно интервю. След успешното му преминаване, ще получите официално одобрение и 3-дневен срок за заплащане на членският внос. 

ВАЖНО: За участие в програмата ще бъдат избрани само 20 участници, като представителите от 1 населено място не бива да надвишават 4.

 

Въпроси за кандидатурите:

I.                   Задължителни

1. Три имена:

2. Години:

3. Населено място:

4. Образование:

5. Телефон за връзка:

II. Пожелателни / Незадължителни:

1. Какви са основните проблеми, свързани с пълноценното ангажиране на младите хора във Вашето населено място?

2. Какъв опит имате с европейски образователни програми и проекти?

3. Какво искате да бъде създадено чрез ЕС фондовете във Вашето населено място ?

4. Колко време можете да отделяте за развитие на възможностите за младежко участие, социални грижи и здравеопазване през следващите 12 месеца ?

E-mail за изпращане на кандидатурите: press@institute-perspectives.com

Comments