Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - Share and go

posted Sep 6, 2017, 7:56 AM by Institute Perspectives   [ updated Sep 6, 2017, 8:03 AM ]
  

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:Share and Go който ще се проведе в периода 04/11/2017 - 12/11/2017,  в Salerno (Italy).

Ограничението във възрастта е 22-30 г.  Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин. Участниците сами закупуват самолетните си билети.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 06. 10. 2017 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The project aims to increase the skills of 38 young people through the mutual exchange of good practices and the adoption of non-formal education methods, reconciling local needs with the training needs of the operators.

The project "Share and Go“ has born as a result of the participatory EU project design workshop realized in Salerno from November 2016 to April 2017.

The project, supported by the Youth Policy and Innovation Council of the Municipality of Salerno, is focused on the opportunities coming from the "sharing economy", in particular by online and offline platforms that allow interaction and exchanges in various areas of social life (Mobility, Transport, Tourism, Food, Consumption, Culture, Financing, Leisure, Training), a theme that offers unknown and practicable new opportunities.

"Share and Go" aims to facilitate the acquisition of knowledge about the latest and most widely distributed platforms and apps of economic sharing, in order to increase awareness of current opportunities for social life and work.

 

Expectations

The main expected result is a rise of skills and awareness among participants about the opportunities coming from the sharing economy, its apps and platforms existing in Europe.

The activites will be based on non-formal education and addressed to the young people which want to learn about the topic and to the ones which already have experience about it.

At the end of the project, everybody will be more aware and informed about the opportunities coming from the aware use of those tools.

We expect also a very proactive approach both to the activities in terms of preparation of best practices from each Country, and for the interaction among people, in order to create a real moment of EU citizenship building.

We will send indications regarding the materials and/or presentation to prepare and to show during the activities.

 

The Applicant and the project context

Futuro Digitale is a non-profit association, active in the youth policies since 2013. It works mainly in small towns and contexts, to promote youth empowerment through concrete possibilities of development connected to e-learning, traineeship and personalised patterns. Futuro Digitale is based in three Italian Regions (Calabria, Campania and Lazio).

The Association has three main objectives:

- empower youth, also for self-employment;

- educate to European citizenship and solidarity;

-reduce the digital divide and educate to digital awareness.

Know more about the applicant: www.futurodigitale.org

 

The project will be implemented with the logistic and organisational support of Informagiovani Salerno, a public service led by Arci Salerno and financed by the Municipality of Salerno. The service, located in three different offices in the city, supports youngsters for their inclusion in the labour market and in the social and cultural life of the city.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 10.09.2017 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: : “ Share and Go“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 11.09.2017  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 12.09.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 17:00 на 12.09.2017 г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе  в периода 22 - 24.09. 2017г.  Участието е задължително за одобрените участници. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

Comments