Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - IDEA

posted Sep 14, 2017, 4:22 AM by Institute Perspectives
 

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: IDEA I DREAM ENTREPRENEURIAL ACTIONS който ще се проведе в периода 17-25.10.2017 г.,  в Tesáre, Словакия.

Ограничението във възрастта е 18-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 30.09.2017 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

We live in fast world which offer us „endless“ possibilities, give access to information, education, travelling, various types of grants and support for young people to start their career, get competitive advantage or start own start-ups. On the other hand we deal with high youth unemployment and passivity of youngsters. The global youth unemployment rate is raising and was estimated by ILO over 13 per cent nowadays. The European Union promotes entrepreneurship as a key competence that can boost competitiveness and growth. We agree and share the same attitude which says there is need to provide education about entrepreneurship.

Youth exchange „IDEA: I Dream Entrepreneurial Actions“ was design to lead youngsters through key competences used by all entrepreneurs. Project will create space to find out information in the topic, reflect about it, discuss important issues and give opportunity to analyse own ideas which can be potentially realised. We hope that this project will motivate youngsters to various new actions or will help them to develop their old ideas which they did not make alive yet.

Project will host for 8 days 42 participants, 2 facilitators included. Event will be full of non-formal educational activities mixed with meeting with local entrepreneurs and Youth Exchange start-up Contest.

The target groups of the project are youth people, group leaders and young people who want to learn and develop their entrepreneurs skills, young people with some ideas for entrepreneurship, young people with experience in entrepreneurship.

Participant should also:

- be motivated and interested in exploring the concept of youth entrepreneurship;

- be in a position to multiply the experience gained during the exchange in their realities;

- be ready to develop and implement realistic follow-up activities as a result of the exchange;

- be available for the full duration of the exchange;

- be able to work in English;

- be between 18 – 25 years of age

Objectives of the project are:

- to develop participant's skills and knowledge necessary in order to realise that they can become young entrepreneurs.

- to contribute to the development of youth entrepreneurship and generally creative activity of young people.

- to empower young people, motivate them to take an active role in their lives and in the lives of their local community.

- to encourage and empower young people, to make them realise that entrepreneurship can be an option also for them.

- to inspire young people to take a more pro-active and entrepreneurial approach

- to encourage young people to use their talents and their capacity for action and creation;

- to promote intercultural learning through non-formal education.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 17.09.2017  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“IDEA“.


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.09.2017  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода  до 20.09.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 20.09.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе  в периода 22 - 24.09. 2017г.  Участието е задължително за одобрените участници. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

Comments