Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - DigiMedia RESPONSibility TO BE!

posted Aug 6, 2017, 5:41 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 19, 2017, 10:44 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:DigiMedia RESPONSibility TO BE! който ще се проведе в периода 08/10/2017 – 16/10/2017 (+ 2 travel days),  в Preiļi, Latvia.

Ограничението във възрастта е 16-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1сектор „Младеж“.


Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 30.08.2017 г.


Повече информация за проектапредоставено от организацията координатор:

Today we live with our phones, we share info, we send pictures and texts. We also have sexting now. What and how do we deal with privacy? Is it important?

This is one of those Youth exchanges were one drop in the ocean can change your life. One decision can make you become better. One idea might be the golden chance. One friend might become your soulmate.

Today we live with our phones, we share information, we send pictures and texts. We also have sexting now. What and how do we deal with privacy? Is it important? Do you have the settings on? Do we understand them at all? And additionally, do you believe very post there is on Facebook?

This we are going to figure out.

Objectives of the project are:

1. Through non-formal learning methods and international cooperation in youth exchange to create positive influence in Internet safety and social media responsibility of young people as future advocates in their NGOs and communities.

2. To improve competences, give tools and by doing activities to influence the democratic processes, involvement, active participation and individual responsibility towards better and more inclusive society led by young people.

3. To create results and strategies for viral reach of topic awareness that will increase youth employability by reducing social media responsibility. 

Within application we have planned that age of 4 participants are 16-25 (with this project if you have kids who are under 18, it is okey, we as organizers are open to that, need parents  permission and all legal work). Each group has leader with no age limit.

Travel costs as within Distance calculator of Erasmus+ programme (reimbursement will be done within 2 weeks after having all documents)

Dissemination activities: one meeting back home with NGO and young people (minimum 20), will need photo prove. Each partner after YE will need to do at least workshops in 3 different local schools about digital responsibility. (with photo/video proof ) Additionally will need to provide visibility through web pages, social media and so on.

Специални условия:

(В сила за кандидатикоито не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно нивокоито развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвидче Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опиткойто след това ще трябва да мултиплицират в Българиячрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местнорегионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидаткойто не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейноститекоито организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания,популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училищауниверситети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – СвищовВелико ТърновоРусеВарнаПловдив и София. Хоратаот други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ниhttps://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 21.08.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: DigiMedia Application


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако дапосочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатитекоито са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.08.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервюВ мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективикойто кандидатът да добави. 

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 22.08.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският вносчрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективинасърчава кандидатитенямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участнициса задължени да преминат през предварително двудневно обучениепосредством което ще придобият представа за същността на неформалното ученемладежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувкикогато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното ученемладежката работа и устойчивото местно развитие. На участницитекоито са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обменще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Comments