ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЛАДЕЖИТЕ.

posted Feb 19, 2017, 5:36 AM by Institute Perspectives   [ updated Feb 19, 2017, 5:46 AM ]
НА 23. 02. 2017 г.  от 13:30 в Зала 30, на Младежки Дом - Велико Търново ще бъде представена първата: ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЛАДЕЖИТЕ В България.  

Отправяме покана към директори на училища, университетски преподаватели и младежи с интерес към методите на неформалното учене да заповядат на представянето. За всички участници ще има безплатен хартиен екземпляр от изданието. По време на събитието, екипът на Институт Перспективи ще информира участниците за предстоящите международни обмени за които има свободни места за участници, които ще се реализират близките месеци в Испания, Италия, Португалия и др. 


Програма на събитието: 
13:30 - Представяне на програмата.
14:00 - Представяне на възможностите за адаптиране на програмата във формалните образователни институции и възможностите за кариерно развитие на младежи.
14:15 - Въпроси от гостите.
14:30 - Демонстриране на неформалните техники на учене. 


Защо има нужда от подобна програма?

България е една от страните с най-високи нива на младежите, които са функционално неграмотни от една страна и делът на младежите, които нито учат, нито работят и нито се обучават също е висок. Като добавим и негативното отношение на учениците спрямо традиционните използвани методи в класната стая се събират достатъчно предизвикателства, които отблъскват младият човек от образователната система. Поради изброеното до тук, младежки работници, ученици и учители с дългогодишен опит разработиха иновативна обучителна програма, която може да бъде адаптирана във формалните образователни институции.

Какво представлява тя?

Обучителната програма борави изцяло с техниките и методите на неформалното учене, чрез които се развиват основните ключови компетенции на младежите. Чрез иновативната програма се предоставя  ценен инструмент на учители, младежки работници и личности работещи с млади хора, чрез който могат да ангажират интереса на младежите  и да го насочат към развитието на личностни умения в съответствие със собствените им интереси и потребности, което е предпоставка за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Програмата съдържа неформални подходи, които насърчават гражданското участие на младежите. В програмата се съдържат конкретни методи, които да се прилагат в общообразователните дисциплини във формалните образователни институции.

Кой е нейният създател?

Авторският колектив има богат опит и пряк досег до младежите обучаващи се във формалните образователни институции на община Свищов. От друга страна част от авторите на обучителната програма са ученици от 9 до 12 клас в различни свищовски училища. От своя страна младежките работници на „Институт Перспективи“ притежават богат практически опит на европейско ниво, придобит чрез участието в над 40 международни проекти по програмите на Европейската комисия - Младежта в действие (2007-2013) и КД1 сектор „Младеж“ на Еразъм+ (2014-2020). Подкрепящи  изцяло развитието на методологията на неформалното учене и младежката работа.


Събитието е част от дейностите по Проект: Нови хоризонти за младежите на Свищов, Дог.№ 25-00-25/15.12.2016г. Бенефициент – Сдружение „Институт Перспективи“. Финансиран от Националната  програма за Младежта 2016-2020, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”
Comments