Предоставяме възможност на 5 младежи да вземат участие в международен младежки обмен.

posted May 7, 2017, 12:12 PM by Institute Perspectives   [ updated Jun 9, 2017, 3:08 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: NO NEED FOR NEET! който ще се проведе в периода 11.08-17.08.2017,  в Modra, Slovakia.

Ограничението във възрастта е 16г. – 20г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

         The idea of the project "No Need for NEET!" begun as the initiative of the organization the Future Generation Europe, after the previous experiences in the projects based on education and activities with youth through unformal education activities. We can still observe the raising amount of the unemployed young people in EÚ, which is currently 18.8%. The unemployment of young people in Slovakia, which is the host country for the project is even higher and it´s around 24%, even when there are continuously established and implemented the new measures, which increase the motivation and activity of the young people to increase their competences for the labor market.

The main aim of the project is to increase the employment of the young people, after finishing their studies through motivation, through interactive presentations and workshops. These should help to create an interest in young people to be active and interested about the future possibilities which are offered to them by the educational system ant the labor market. The target group of the project are the young people from 16 to 20 years of age, which are preferentially the students of the high school, which are standing in front of the decision if to join the labor market or to continue with their education at the university. The partners of the project became Czech Republic, Hungary, Spain, Romania and Bulgaria since we would like to create a dialogue in between these countries, which have also different unemployment rates of the young people. With the project we will contribute to definition of the possible new and inspirational approaches to the selected issue. Participating in the project will be 36 young people, which will gain the new skills and knowledge (as how to write an CV, how to impress in the interview, which university will be the best option, etc.). The project will also include the young people from the economically disadvantaged environment and also the participants, which joined the NEET group, so there will be variety in shared experiences and knowledges.

In most of the activities will be participants split into international teams, taking in consideration the equality of the genders and nations. For every new activity there will be a new team created, so we will gain that all the different abilities and ideas will be constantly shared in between them. The activities of the project will be mainly based on group discussion, sharing of the opinions, simulations of the interview process etc., which will be delivered to the participants by various methods like through videos, pictures, reading, writing, discussions, simulations so the forms will be very variable. Through simulation of the interview will be also used the method of observation, where other participants will be able to examine different approaches. In the activity of the creating the business plan/start-up will participants use mainly brainstorming.

Project is directly connected with the aims of the program Erasmus+, which support the higher employment rate, initiatives, self-confidence and self-sufficiency of the young people. This project also tries to strengthen the connection in between the young people and the labor market, seeks the transparent information about labor market in EU and helps with the change in regional and national policy in the field of the active policy of education and labor market.

The long-term benefits of the project are seen mainly in competences and abilities, which will the participants gain through the project. Since the age of participants is from 16 years of age, some of them can meet with these problems for the first time and if the project will fulfill its basis, they will be able to understand what is waiting for them already in this young age, which will give them opportunity to prepare themselves better for the future.

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

 

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 14.06.2017

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да участват в международни проекти е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 11.06.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: : “NO NEED FOR NEET!“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

10. Каква е вашата позиция в Институт Перспективи (само за доброволци, младежки работници и членове) и с какво сте спомогнали за изпълнението целите на организацията през последните три месеца?

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 13. 06. 2017г.  преди  12:00 ч.

 

Всички одобрени представители, които нямат опит с неформалното учене ще бъдат поканени да се включат в безплатни  подготвителни  обучения, използващи методите на неформалното учене, които ще се реализират в Гр. Свищов или в гр. Велико Търново .

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

Успех на всички кандидати!


Comments