ПОКАНА ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СВИЩОВ

posted Dec 6, 2016, 2:56 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 6, 2016, 9:06 AM ]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ТЕМА:

„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ЕВРОПА“.

Уважаеми граждани на Община "Свищов", във връзка с изпълнението на  международен проект по програма Еразъм+ с дог. № 2016-1-BGE04-KA105-001800 и тема: Migrants: A Youth Work Perspective, който ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия в периода 4-10. 12.2016г. Нашата организация е официален партньор и съорганизатор на обучителен курс, в който ще участват младежи и експерти по темата от цяла Европа. Пет наши представители ще участват в дейностите в гр. Брюксел по време на които ще се създадат неформални техники за работа с мигранти. Ще се обсъдят и предизвикателствата, свързани с младежката работа и ще се дискутират възможни бъдещи решения и последващи дейности. 

Важна част от проекта са информационните срещи за мултиплициране на опита, които ще се проведат на местно ниво във всички партниращи държави. В гр.Свищов срещата ще бъде на 14 декември 2016г. от 14:00 до 16:00 в  Зала №1 на Община Свищов.

От Институт Перспективи отправяме покана за участие към граждани с интерес по темата. Важна част от срещата е дискусията. Темата е актуална и важна за цяла Европа. Мненията и препоръките,  които направят гражданите на Свищов ще бъдат взети предвид при изготвянето на бъдещи стратегически документикоито са част от последващите дейности по проекта. 

 На информационната среща участниците в дейностите в гр. Брюксел ще изнесат две лекции с теми:

1. За същността на младежката работа, неформалното образование и тяхното взаимодействие с формалните образователни институции в Европа.

2.Практически резултати от дейността в гр. Брюксел, Белгия.

 

При провеждането на събитието ще липсва всякакъв вид политическа,  религиозна и ксенофобска реторика и агитация.  

Очакваме Ви!!! 


/Председателят на Институт Перспективи и ръководител на българската делегация по време на дейностите в гр.Брюксел, Белгия./

Comments