Образованието и неговите форми

posted May 4, 2017, 11:03 PM by Institute Perspectives

Уважаеми колеги,

Катедра „Социални и правни науки“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в организирана от нея кръгла маса на тема: „Образованието и неговите форми“, съвместно със сдружение „Институт Перспективи“ и ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов.

Кръглата маса ще се състои на 15.05.2017 г. в Конферентната зала на Учебен корпус „Юг“ от 10,00 ч. На нея ще се дискутират въпроси, свързани с ролята на образованието в процеса на социализация на личността, формите на образование (формално, неформално и аформално), методите за реализиране на неформалното учене, политиките за развитие на неформалното образование на национално и европейско ниво.

Comments