Набираме участници за тренинг с тема - Време е за доброволчество!

posted Jun 22, 2018, 11:37 PM by Institute Perspectives   [ updated Aug 6, 2018, 2:56 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в тренинг на тема:It`s time to volunteer! който ще се проведе в периода 24.09 – 01.10. 2018 г.,  в Šibenik, Croatia.

Ограничението във възрастта е 18+  без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  За участие в тренинга, ще бъдат включени учители или специалисти работещи с млади хора в държавни институции. 

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.08.2018 г.


Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The proposed project called "It's time to volunteer!" is a Youth mobility project for youthworkers. The project is aiming to connect organizations that are active in working with young people, possess great experience in volunteerism and to connect organization's staff for their professional development. The project holder is Youth association "Youth in European Union" from Šibenik, Croatia, an organization with great experience in working with youth and promoting volunteerism. Project partners are organizations from Bulgaria, Slovakia, Italy and Spain. All of these countries have below average share of persons older than fifteen years of age that are involved in volunteer work, compared to the EU average. 
The project aims to increase the knowledge, competence and skills of staff of organizations engaged in youth work in the area of promoting the value and importance of volunteering among young unemployed people and increasing the volunteer base of organizations in EU countries with a relatively low rate of voluntary active population using creative and innovative methods of conducting public advocation and information and the exchange of experiences between partner organizations. The proposed project will be carried out over a period of 6 months from 15.6.2018. to 14.12.2018. through three phases (preparation phase, the main activities, phase of reporting and dissemination of results). A total of 27 participants from five different countries will take part in the project activities. 

At the main activities of the proposed project which will take place from 24th of September till 1st of October 2018 in Šibenik, participants will take part in training on advocation and raising public awareness that will be conducted by a professional coach (PR expert). The main activities also include workshops on which participants will discuss the actual state of volunteerism, develop new ideas, activities and methods of work with young people, comment on the most common problems that organizations face while organizing voluntary actions and general work with volunteers, exchange experiences and practices among the participants regarding the activities of the EVS project. Participants will also participate in organizing and conducting activity "Living Library of volunteering", and they will visit volunteer office in city of Šibenik. The project will use non-formal learning methods and activities will be implemented in a multicultural environment with communication in English language. All participants upon completion of the main project activities will receive Youthpass certificates. 

Results of the proposed project are improvement of competencies and skills of persons working with young people in the creation of promotional campaigns (Living library of volunteering) for the purposes of public advocation and informing of public, the adoption of new working methods by which organizations will be able to be more successful at attracting new volunteers in their volunteer base, raise awareness of EVS and new skills that participants have adopted through the exchange of experiences with other participants from other countries. The project will contribute to creating a new international cooperation among the partner organizations and their networking will create fertile ground for further joint work on similar projects. One of important results of the project will be making of expert document / brochure "Conclusions and recommendations for promoting volunteerism" which will be consisted of learning outcomes that the participants acquired during the main activities in Šibenik. 

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Видео за мисията ни!

Видео за мисията ни!


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 09.08. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ It`s time to volunteer“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 10.08.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.

Съветваме Ви да изгледате филмите от подобни тренинги! 

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ


Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Comments