Набираме участници за първия младежки обмен в Свищов

posted Mar 14, 2016, 2:54 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 22, 2016, 2:28 PM ]


Набираме 4 участника за КА1 младежки обмен в Свищов, България. Тема на проекта: Young people from unemployment to employment“.

 

Информация за мястото на провеждане на проекта, датата, целите и задачите му:

1.     Място на провеждане: Свищов, х-л Манастира;

2.     Дати: 6-14 Април 2016;

3.     Участници: 49 младежа на възраст 18-29г. от Чехия, Естония, Полша, Италия, Турция, Литва; От България ще участват 2 момичета и 2 момчета;

 

Общо описание на проекта:

 Основните дейности по проекта са младежки обмен, който ще се проведе в периода между 6 и 14 април 2016 г. в гр. Свищов, Област Велико Търново, България. В него ще участват общо 42 младежи и 7 ръководители, представители на държавите партньори. Младите хора ще бъдат на възраст от 18 до 29 г. По време на проекта ще бъде подготвен двуезичен наръчник с методология и добри практики за справяне с младежката безработица, който в последствие ще бъде достъпен безплатно в интернет. В реализацията на проекта ще се организира кръгла маса с тема: Младите, от безработицата към предприемачеството. В която за участие ще бъдат поканени представители на младежки организации, бизнеса и служители на общините във Великотърновска област.

Нужно е да се отбележи, че това ще е първият по рода си проект, който ще се проведе на територията на община Свищов.

 

Конкретно описание на обмена:

 

От 2007г. в цяла Европа се провеждат младежки обмени, в които могат да участват млади хора на възраст 13-30г. Основната цел на този тип проекти е да предоставя възможност на младежи от различни държави да се срещат и живеят заедно за срок до 21 дни. Като участниците изпълняват съвместно работна програма, която представлява съчетание  ролеви игри, симулации, семинари и дейности на открито. Самите дейности по младежките обмени дават възможност на младежите да развиват своите компетентности, да се запознават с важни за обществото теми. Важен момент при всеки младежки обмен е културния обмен. Младежките дейности се подкрепят от ЕС, чрез програма Еразъм+, тъй като посредством учене сред равнопоставени партньори се укрепват ценности като солидарност, демокрация и приятелство. Процесът на учене в рамките на младежкия обмен се основава на методите на неформалното образование. Младежките обмени се основават на транснационално сътрудничество, като за да бъде финансиран даден обмен е нужно в него да участват две или повече организации от Европейския съюз или държавите партньори на ЕС.

В периода 6-14 Април 2016г. в Свищов, ще се проведе първият младежки обмен. Организатор е НПО „Институт Перспективи“. В него ще участват общо 42 младежи и 7 ръководители, представители на държавите партньори (Чехия, Естония, Полша, Италия, Турция, Литва). Темата на обмена е – „Младите хора, от безработицата към заетостта“.

Целите на обмена:

Young people from unemployment to employment is an youth exchange on Erasmus + program that will take place in Svishtov, Bulgaria. The major aims are:

• to make possible, the understanding of the problem about youth employment;

• to show good practice of youth entrepreneurship;

• to promote the active of youth people;

The project fully encourages the youngsters’ creativity and innovation potential, through a positive perspective on their contribution, designing and implementing an event with a great impact on the local community – „Young people from unemployment to employment ”, that combines methods and tools of non-formal education, social animation and social activism. Working actively on two of EU’s main problems – youth unemployment and lack of entrepreneurship, young people will have the chance to learn how the labor market works, how to become a successful entrepreneur, what a “key competence” is and that gaining such competence will improve their entrepreneurship skills and help them get employed. Participants will also have the opportunity to get to know the ways the Svishtov’s Employment bureau encourages employment of young people, the ways Svishtov Municipality stimulates youth employment and entrepreneurship among young people. A meeting with already successful young entrepreneurs will be held at the end of the program and participants will summarize their experience in an Youthpass certificate. In an intercultural frame, the youngsters are also to be involved with developing their skills and competencies and reflecting on the future development of the European construct, fully challenged by the social, economic and normative crisis.

 

Условия за участие в проекта:

Младежите, които проявяват интерес е нужно да отговарят на следните изисквания:

1.     Да са български граждани на възраст между 18 – 29г.

2.     Да живеят или учат на територията на община Свищов.

3.     Да владеят писмено и говоримо английски език.

4.     Участниците ще получат и YouthPass сертификат, който им доказва участието и придобитите компетенции по време на курса.

 

Желаещите, които отговарят на посочените условия трябва да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 25.03.2016г.  на erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: Svishtov, 06-14.04.2016.

1.     Три имена?

2.     Дата на раждане и година?

3.     Специалност и образователна степен?

4.     Професия/месторабота?

5.     Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите?

6.     Според Вас състоянието на младежката безработица в ЕС е..?

7.     Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове?

8.     Защо имате желание да се включите в текущия младежки обмен?

9.     Вашето ниво на английския език?

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. С тях ще се проведе и подготвителна среща преди започването на проекта.

Успех!