Набираме двама участника за тренинг курс на тема: “determinateYOUrself”"

posted Sep 24, 2016, 10:42 AM by Institute Perspectives   [ updated Oct 2, 2016, 12:28 AM ]

Набираме двама участника за участие в тренинг курс на тема:  “determinateYOUrself", който ще се проведе в периода 16-24.11.2016, Ełk, Poland. Ограничението във възрастта е 18+, като няма горна граница.  Курса е програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“. Финансиран от Foundation for the Development of the Education System in Poland.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията домакин:


         Our training will be implemented from 16-24.11.2016, in Ełk (Masurian District, Poland), bringing together 24 participants (including 3 trainers), from: Poland, Bulgaria, Macedonia, Estonia, Greece, Italy, Slovenia, Czech Republic, Romania, Lithuania.

The main objectives of the project:

- The exchange of experiences, knowledge and information related to the specific problems of those excluded in individual countries and ways of tackling them as background training and the main objectives of Erasmus Plus and 2020

- Transfer method of psycho-gymnastics- ability to work as a tool to support those who are excluded leading to the psychosocial development, integration and reducing unemployment.

For all the activity we will use non-formal education methodology, further enriched with a range of authoring tools among psycho-gymnastics and street based work.

Training participants will be asked to organize a series of workshops for members of their organization. We want the new knowledge and methods of work are disseminated further, beyond the organization partnerships. Other workers were aware of the new tools, as well as to be of interest to the Erasmus Programme + and initiatives that may be in its framework created and implemented.

The project will produce electronic publication, over which they will no longer work the participants during the training and will appear on the network for all available networks. The publication will be a tool information concerning psychogymnastics and a collection documenting the training process. The publication will also include tools that will arise in the course of training work (tool exercises related to psycho-gymnastics).

 

The project has been divided into 3 key phases:

-preparatory,

-TC implementation,

-the final evaluation along with the dissemination of results.

·           1. Транспортните разходи се възстановяват до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин и си предадат отчета към тяхната национална агенция.

·                 2. Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин.

·                3.Участниците трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 14.10.2016

 

Специални условия:

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да участват в международни проекти  е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално ниво. Всеки кандидат, трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Всеки желаещ, да участва, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50лв. с който подпомага дейностите на национално ниво на организацията ни. След това, ако проявява ентусиазъм при тяхното организиране и провеждане, получава възможността да участва безплатно на следващи обмени.

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни:

https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Желаещите, които отговарят на посочените условия трябва да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 18:30 на 04.10.2016г.  наerasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “determinateYOUrself 16-24.11.2016"

Одобрените участници ще получат отговор до 09:30 ч. на 05.10.2016г.

 

1.      Три имена?

2.      Дата на раждане и година?

3.      Специалност и образователна степен?

4.      Професия/месторабота?

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите?

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове?

7.      Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете?

8.      Вашето ниво на английския език?

9.      Телефон за връзка?

 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. С тях ще се проведе и подготвителна среща преди заминаването на проекта.

Успех!