Набираме 5 участници за младежки обмен на тема - STARTUP! YOUR CAREER

posted Jul 24, 2017, 6:10 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 14, 2017, 2:45 AM ]
   

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: StartUP your career! който ще се проведе в периода 09/10/2017 – 18/10/2017 (+ 2 travel days),  в Sibenik, Croatia.

Ограничението във възрастта е 16-30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 27.08.2017 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The purpose of the proposed project is the implementation of non-formal education among young unemployed people in order to increase their knowledge and skills for improving their professional career and to provide them a stepping stone into the world of entrepreneurship.

The overall objective of the proposed project is to reduce unemployment among young people in countries with below-average levels of employment of youth in relation to the EU average. The specific objective of the proposed project is to inform young people about the concept of startup entrepreneurship and ways of how to realize their own business idea via startup firm. The goal of the project is also a mutual exchange of knowledge and experiences among the participants about startup and introducing them with good practices in world of startup.

Partners in the proposed project are organizations Adefis Juventud International from Spain, Network for European Awareness from Italy, Association for Development, Education and Labour from Slovakia, Institute Perspectives from Bulgaria and Youth Association "Youth in the EU" from the Croatia (coordinating organization). The participants are 28 young persons (25 participants and 5 group leader) from Croatia, Italy, Slovakia and Spain which will actively participate and play an important role in the project at all stages (from the preparation and production of materials for the main activities to the dissemination of project results in their own countries). In order to facilitate the organization and implementation of project activities, the project is divided into three main parts: preparation phase, the implementation of this phase of evaluation, reporting and dissemination of results.

The main activities of the proposed project will be implemented in Sibenik from 09.10.2017. to 18.10.2017. where participants will take part in workshops, lectures (created by participants) field study in which they will exchange and gain different knowledge which will be useful for them during realization of their own ideas through startup firms. Participants will learn about startup scene on EU level and national level of countries included in this project, they will learn how to make business plan and marketing plan for their startup firm using non-formal learning methods, how to engage in startup through social and green entrepreneurship, how to make best of crowd-funding, business angels and EU funds for starting the startup firm. All participants upon completion of project activities get Youthpass certificates.

 

Expected results of the proposed project are:

- Successfully conducted non-formal training for 28 participants on the topic of startup concept and subjects related to the launch of start-ups;

- Created a newsletter that will be forwarded to at least 50 NGOs in each country involved in the project, which will include a description of the project and activities, a description of the non-formal learning methods in the main activities and learning outcomes;

- Made brochure with the results of the project which participants achieved through participation in the project, and will include conclusions on how good business plan and marketing plan should look like, how to use crowd-funding platforms while launching the startup firm and other learning results

- Greater level of information on startup concept among young people on national and international levels;

- Increased cross-cultural awareness

- Improving knowledge of English.

 

Potential long-term benefits of the proposed project are contribution to development of entrepreneurial spirit among young people who could realize their own business ideas through startup entrepreneurship in the future and by doing that, they can potentially create opportunity for others to get a job. By spreading the results of this project through dissemination channels in five partner countries, we are contributing to encouragement of young people and youth organizations to implement similar projects. This projects will ultimately contribute to development of startup scene and directly influence on spreading the importance of startup entrepreneurship.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 16.08.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ StartUP your career!“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 17.08.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. 

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 20.08.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Comments