Лидерска програма

posted Jun 25, 2020, 5:21 AM by Institute Perspectives   [ updated ]


Знаете ли, че бюджета за новата програма на ЕС в сферата на здравеопазването ще бъде увеличен 23 пъти ? 

Знаете ли, че бюджета на програма „Еразъм+“, ще бъде увеличен 3 пъти? 

Разбрахте ли за новата програма „Европейски корпус за солидарност“? 

Чухте ли за новата стратегия ЕС – Африка? 

За Зеления пакт? А, относно дигитализацията? 

Всичко това е пряко свързано с новият програмен период от 2021 г. до 2027 г. 


Сдружение „Институт Перспективи“ стартира 12-месечна програма за квалификация на млади хора, които да придобият компетентност относно разработване на проекти за развитие на малките населени места чрез новите програми на ЕС за здравеопазване, образование и социални грижи. 


Структура на програмата: 

 1. Въвеждащо обучение в гр. Свищов от 24 до 28 юли 2020 г. 

 2. Сформиране на екипи между участниците. (До 10 август) 

 3. Начало на разработването на местни стратегии и проекти.  (До 10 Септември)

 4. Участие в минимум 1 и максимум 3 международни младежки обмени по програма „Еразъм+“.  (Септември 2020 – юни 2021)

 5. Регистрация на юридически лица или фирми. (Декември 2020)

I . Същност на обучението в гр. Свищов:

Целта е участниците да се опознаят помежду си. Да придобият от нашите лектори основна информация за новото поколение програми на Европейската комисия.  Да сформират екипи, с които да работят в сферата на здравеопазването, дигитализацията и предприемачеството. 

Програма

24.07 – Настаняване в гр. Свищов и опознавателен коктейл. 

25.07 – Тийм билдинг чрез методологията "Дунавски Сървайвър".

26.07 – Лекции относно новите програми на ЕС за здравеопазване, образование, социални дейности, предприемачество и дигитализация. 

27.07 – Сформиране на екипи по интереси и генериране на първични стратегии. 

28.07 – Отпътуване от гр. Свищов. 

/Храната и настаняването се покриват от членския внос/

II. За сформирането на екипи. 

През месец август участниците ще трябва да сформират екипи по интереси в областите здравеопазване, предприемачество, зелена икономика, дигитализация и социални дейности. Важна стъпка е участниците да ангажират свои колеги или приятели към идеите. Както и да организират свои съмишленици за информационна среща в техният град с представители и експерти от "Институт Перспективи". 

III. Сформиране на стратегии. 

Екипите ще определят програми, по които да кандидатстват за финансиране. Експертите на "Институт Перспективи" ще им окажат подкрепа за разработването на качествени проектни предложения. 

IV. Придобиване на европейски опит. 

Ще бъде предоставена възможност на участниците в програмата да вземат участие в минимум 1 и максимум 3 международни образователни инициативи, в които "Институт Перспективи" участва. Към този момент имаме вакантни места за над 50 младежи за участие в 9 образователни инициативи в Испания, Италия, Хърватия, Кипър, Румъния, Словения, Турция и други. По време на младежките обмени храната и настаняването са осигурени. Участниците е нужно само да си закупят самолетните билети, като сумите ще им бъдат възстановени след успешно приключване на съответният обмен. ВАЖНО 

Условия за участие: 

 • Лица навършили 18 г. 

 • Владеещи минимум 1 чужд език. 

 • Имащи намерение да продължат своето професионално и лично развитие в България. 

 • Да заплатят такса в размер на 100 лв, която покрива настаняването, храната и образователните материали в гр. Свищов и специалната част с методологията "Дунавски Сървайвър". Повече за нея може да намерите ТУК

 • Командировки на експертите на "Институт Перспективи" за реализацията на фаза 2 и фаза 3 в различни български градове. 

 • Възможност за участие в минимум 1 международен младежки обмен в ЕС. 

Кандидатстване:

В срок до 19 юли ни изпратете имейл с вашите три имена, телефон за връзка, CV, професионална област, в която желаете да се развивате и населено място, което искате да развиете на press@institute-perspectives.com 

Както и минимум две удобни за вас дати и час за онлайн среща-интервю.

В срок до 20 юли, ще обявим списък с одобрените кандидати. 


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Comments